Du är välkommen att höra av dig till oss via kontaktformuläret eller direkt till någon av oss, du hittar kontaktinformationen här nedan.

Telefon

08 - 35 43 45

E-post

info@urbanutveckling.se

Adress

Drottningholmsvägen 10, 112 42 Stockholm

Samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet.

Dirie Abukar

Rådgivare

Samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet.

Nadine Alkordi

Konsult social hållbarhet

Statsvetare med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet.

Imad Bensaid

Konsult social hållbarhet

Statsvetare och samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, samverkan och trygghet.

Oliver Berger

Utvecklingschef

Masterstudent på Göteborgs universitet

Maria Bodström

Praktikant

Student inom kulturgeografi på Göteborgs universitet

Malin Bäckstedt

Praktikant

Samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet.

Jonas Calander

Konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet.

Agnes Elmqvist

Konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på sociala analyser.

Emelie Eriksson

Konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet. Arbetar löpande inom fastighetsförvaltning med information och kommunikation.

Gustav Franchell

Konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på dialog och delaktighet

Anni Gustafsson

Konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet. Arbetar löpande inom fastighetsförvaltning med information och kommunikation.

Alva Holmström

Konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på trygghet och fysisk brottsprevention.

Tobias Karström

Utredare brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser

Samhällsplanerare och kulturgeograf med fokus på samverkan och områdesutveckling. Verksamhetsansvarig Tryggare Väsby och projektledare i Trygg i Märsta.

Helena Kihlanki

Förvaltningschef / konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på samverkan, trygghet, dialog- och delaktighet.

Tyra Kloth

Konsult social hållbarhet

Geograf med fokus på områdesutveckling, trygghet och tillgänglighet och äldres boende.

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet.

Emelie Robinson

Konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på samverkan, områdesutveckling, trygghet. Löpande projektledare i Skärholmens fastighetsägare.

Jonathan Sjösvärd

Konsult social hållbarhet / Projektledare Skärholmens fastighetsägare

Student inom statsvetenskap på Malmö universitet

Abolfazl Soltani

Praktikant

Samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet.

Caroline Stening

Konsult social hållbarhet

Tidigare masterstudent inom genus, migration och social rättvisa på Lunds universitet.

Azusa Tamaru

Praktikant

Styrelse

Peter Kempinsky, ordförande

Peter Kempinsky, senior advisor och strategisk rådgivare har mer än 30 års erfarenhet som företagsledare, chef och konsult. Peter har varit Partner, VD och styrelseordförande i Kontigo, ett fristående konsultföretag med inriktning på verksamhetsstyrning, organisationsutveckling och förändringsarbete samt lokal och regional utveckling sedan företagets start 1992. Kontigo förvärvades 2018 av WSP och blev då en integrerad del av WSPs affärsområde Advisory. 

Tidigare erfarenheter omfattar bland annat administrativ chef och personalchef vid SIPU – Statens Institut för Personalutveckling. Har vidare lång erfarenhet från internationella uppdrag i Europa, Asien, Afrika och Latinamerika. Peter Kempinsky är sedan 2020 verksam som fristående rådgivare och konsult.

Vilhelm Meyer

Vilhelm Meyer är VD för Urban Utveckling och har ansvarat för många uppdrag inom områdesutveckling och sociala analyser i socioekonomiskt utsatta områden. Har ansvarat för uppdrag i utsatta områden som Rosengård, Bagarmossen, Rinkeby, Rågsved, Storvreten, Brandkärr m.fl. Har arbetat med Statliga offentliga utredningar som Boutreningen – Ungas förutsättningar på bostadsmarknaden och Utredningen om bostäder för äldre. Grundade Urban Utveckling 2005.

Oliver Berger

Oliver Berger har ansvarat för många uppdrag inom områdesutveckling och sociala analyser i socioekonomiskt utsatta områden. Har ansvarat för uppdrag i utsatta områden som Fittja, Araby,  m.fl. Har sedan våren 2017 varit delaktig i ett flertal projekt åt olika offentliga och privata aktörer, såsom fastighetsägare och statliga myndigheter. Oliver arbetar även löpande som konsult på uppdrag av Sveriges Allmännytta med ansvar för fokusområde klimatsmart boende. Oliver har bland annat erfarenhet av boendedialoger i socioekonomiskt utsatta områden, utredningar och kartläggningar av segregation och utvärderingar av brottsförebyggande åtgärder.


Margareta Meyer Ridbäck

Margareta Meyer Ridbäck, seniorkonsult och företagare med 30 års erfarenhet av organisations- och ledningsfrågor. Har lång erfarenhet av att ge ledningsstöd och förhandlingsledning vid ny- och ombildning av myndigheter samt regeringsuppdrag att leda myndigheter under avveckling. Däribland uppdrag om ny- och ombildningar av myndigheter som Integrationsmyndigheten, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Boverket, Delegationen mot Segregation och Riksrevisionen. Har varit HR-chef i tre myndigheter med samtidiga nationella förtroendeuppdrag för utveckling av etik i personalarbetet. Erfarenhet av uppdrag i Afrika, Asien och Östeuropa.