Kontakta oss

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar, per telefon eller mail!

Vill du komma i kontakt med någon av våra medarbetare hittar du kontaktinformationen här.

Telefon

08 - 35 43 45

E-post

info@urbanutveckling.se

Adress

Drottningholmsvägen 10, 112 42 Stockholm

Våra medarbetare

Kulturgeograf med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet. Projektledning inom större projekt.

Alexander Holm

Praktikant

Kulturgeograf med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet. Projektledning inom större projekt.

Anna Molin

Konsult social hållbarhet

Kulturgeograf med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet. Projektledning inom större projekt.

Christina Berthlin

Praktikant

Geograf med fokus på områdesutveckling, trygghet och tillgänglighet och äldres boende.

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet.

Dirie Abukar

Konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet.

Ebba Sidh

Konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på sociala analyser. Arbetar löpande inom fastighetsförvaltning med information och kommunikation.

Emelie Eriksson

Konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet. Arbetar löpande inom fastighetsförvaltning med information och kommunikation.

Gustav Franchell

Konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare och kulturgeograf med fokus på samverkan och områdesutveckling. Löpande projektledare i Trygg i Märsta.

Helena Kihlanki

Förvaltningschef / konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, dialog och delaktighet.

Jonas Calander

Konsult social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på samverkan, områdesutveckling, trygghet. Löpande projektledare i Skärholmens fastighetsägare.

Jonathan Sjösvärd

Konsult social hållbarhet / Projektledare Skärholmens fastighetsägare

Samhällsplanerare med fokus på sociala analyser och samverkan. Projektledare i Jordbro i samverkan.

Jonna Malmback

Konsult social hållbarhet

Statsvetare och samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, samverkan och trygghet.

Nesma Ibrahim

Prakikant

Kerlos Marouki

Praktikant

Statsvetare och samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, samverkan och trygghet.

Oliver Berger

Utvecklingschef

Samhällsplanerare med fokus på trygghet och fysisk brottsprevention.

Tobias Karström

Utredare brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser

Statsvetare och samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, samverkan och trygghet.

Nesma Ibrahim

Prakikant

Statsvetare och samhällsplanerare med fokus på områdesutveckling, samverkan och trygghet.

Oliver Berger

Utvecklingschef

Samhällsplanerare med fokus på trygghet och fysisk brottsprevention.

Tobias Karström

Utredare brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser

Styrelse

Peter Kempinsky, ordförande

Peter Kempinsky, senior advisor och strategisk rådgivare har mer än 30 års erfarenhet som företagsledare, chef och konsult. Peter har varit Partner, VD och styrelseordförande i Kontigo, ett fristående konsultföretag med inriktning på verksamhetsstyrning, organisationsutveckling och förändringsarbete samt lokal och regional utveckling sedan företagets start 1992. Kontigo förvärvades 2018 av WSP och blev då en integrerad del av WSPs affärsområde Advisory. 

Tidigare erfarenheter omfattar bland annat administrativ chef och personalchef vid SIPU – Statens Institut för Personalutveckling. Har vidare lång erfarenhet från internationella uppdrag i Europa, Asien, Afrika och Latinamerika. Peter Kempinsky är sedan 2020 verksam som fristående rådgivare och konsult.

Vilhelm Meyer

Vilhelm Meyer är VD för Urban Utveckling och har ansvarat för många uppdrag inom områdesutveckling och sociala analyser i socioekonomiskt utsatta områden. Har ansvarat för uppdrag i utsatta områden som Rosengård, Bagarmossen, Rinkeby, Rågsved, Storvreten, Brandkärr m.fl. Har arbetat med Statliga offentliga utredningar som Boutreningen – Ungas förutsättningar på bostadsmarknaden och Utredningen om bostäder för äldre. Grundade Urban Utveckling 2005.

Oliver Berger

Oliver Berger har ansvarat för många uppdrag inom områdesutveckling och sociala analyser i socioekonomiskt utsatta områden. Har ansvarat för uppdrag i utsatta områden som Fittja, Araby,  m.fl. Har sedan våren 2017 varit delaktig i ett flertal projekt åt olika offentliga och privata aktörer, såsom fastighetsägare och statliga myndigheter. Oliver arbetar även löpande som konsult på uppdrag av Sveriges Allmännytta med ansvar för fokusområde klimatsmart boende. Oliver har bland annat erfarenhet av boendedialoger i socioekonomiskt utsatta områden, utredningar och kartläggningar av segregation och utvärderingar av brottsförebyggande åtgärder.


Margareta Meyer Ridbäck

Margareta Meyer Ridbäck, seniorkonsult och företagare med 30 års erfarenhet av organisations- och ledningsfrågor. Har lång erfarenhet av att ge ledningsstöd och förhandlingsledning vid ny- och ombildning av myndigheter samt regeringsuppdrag att leda myndigheter under avveckling. Däribland uppdrag om ny- och ombildningar av myndigheter som Integrationsmyndigheten, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Boverket, Delegationen mot Segregation och Riksrevisionen. Har varit HR-chef i tre myndigheter med samtidiga nationella förtroendeuppdrag för utveckling av etik i personalarbetet. Erfarenhet av uppdrag i Afrika, Asien och Östeuropa.