Landhöjning

Höjning av landytan i ett område i relation till havsytan.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.