Landsbygd

Jordbruksverket definierar landsbygd som regioner där kommunens totala befolkning understiger 30 000 invånare, och där den största tätorten har mindre än 25 000 invånare. Dock ska befolkningstätheten vara minst fem invånare per kvadratkilometer, för att inte räknas som glesbygd.

Källa: Jordbruksverket