Boendedialog i Lilla Ulvsättra

Kontaktperson för uppdraget:

Jonas Calander

Jonas Calander

Konsult social hållbarhet

Upprustning av utemiljön med hjälp av boende

Uppdraget: Järfällahus startade 2017 projektet ”Ulvsättra utomhus, aktivitet och mötesplatser för alla” där Urban Utveckling deltog i nära samverkan under hela utemiljöprojektet. Projektet syftade till att skapa en positiv utveckling på Termovägen i Lilla Ulvsättra genom att upprusta utemiljön och samtidigt öka boendes engagemang i området.

Boendedialog: Boende involverades genom hela projektet för att möjliggöra en utveckling av utemiljön så att det motsvarade boendes önskemål och behov.

  • Enkät hyresgäster →  ökad förståelse för hur området fungerar och vad som skulle få hyresgästerna att nyttja miljön i större utsträckning.
  • Gårdsfester →  tre olika tillfällen med olika teman för att öka på kunskapen om platsen och få boende att involvera sig.
  • Sommarjobbare →  Involvera ungdomar och få ett ungdomligt perspektiv på möjliga åtgärder.
  • Referensgrupp →  Hyresgäster som kommer med synpunkter på förslag som tagits fram. Bildande av hyresgästförening.

Resultat: Projektet färdigställdes 2019 där utemiljön hade utvecklats med en förändring som utformats tillsammans med boende. Mer sittplatser, planterings- och lekytor, minskning av trafik på gårdar, ökad belysning samt stor restaurering har bidragit till ökad trivsel och trygghet runtom området. Projektet har lett till ett mycket lyckat resultat både vad gäller utemiljöns utformning men även genom att relationer har stärkts och fler hyresgäster har blivit engagerade i sitt område. 

Framtidens Lilla Ulvsättra: En uppföljning på projektet har genomförts under våren 2023 där fokuset låg på att ta reda på om utomhusmiljön fortsatt är underhållen och används, samt om hyresgästerna fortsatt har bra relation sinsemellan i området. En enkätundersökning har gjorts som tillsammans med den årliga NKI:n visar att tryggheten ökat i området, och att utemiljön är en av de saker som blivit bättre. 22 av 28 känner sig trygga omkring bostadsgårdarna, och 12 av 20 upplever en förbättring kring trygghet och trivsel kring bostadsgårdarna. Boende uppskattar utemiljön, framförallt de lekmöjligheter som finns för barnen. I NKI:n ser man även att de boende tycker trafiksituationen på området har blivit bättre men även belysningen på gårdarna samt den personliga tryggheten i området på kväller och nätter som har ökat till det bättre.

Den lokala hyresgästföreningen är fortsatt aktiv samtidigt som en ny mötesplats öppnat i området där uppslutningen av boende är stort. Vi på Urban Utveckling är glada över att se en positiv utveckling i ett av de områden vi arbetat i!

"Det verkar ha blivit lugnare i området" - hyresgäst
"Järfällahus är väldigt trevliga och hjälpsamma" - hyresgäst

Före- och efterbilder på Mittengården i Lilla Ulvsättra

Före- och efterbilder på Torget i Lilla Ulvsättra

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!