Sök
Stäng denna sökruta.

Markförstöring

Överexploatering av jord, exempelvis överbetning, överodling eller avskogning.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.