Sök
Stäng denna sökruta.

Medborgardialog i Brandkärr

Involvera de boende vid utveckling av ny integrationsmötesplats

Uppdraget: På uppdrag av Nyköpings kommun genomförde Urban Utveckling medborgardialoger i stadsdelen Brandskärr för att få ökad förståelse kring hur de boende i stadsdelen önskade att deras närområde skulle utvecklas. Detta gjordes inför utvecklandet av en ny mötesplats för att främja integration i området.

Medborgardialoger: Stort fokus att få in ett jämnt fördelat material som var representativt för området och kommunen. Dialog fördes med över 200 personer under projektets gång.

  • Skoldialoger → Få in barnperspektivet genom aktiviteter som kartövning, frågestund samt målning av sin dröm-lekplats.
  • Organiserade dialogtillfällen → tre dialogtillfällen riktade åt en särskild grupp: kvinnor, män och äldre.
  • Uppsökande spontanintervjuer → i Brandskärr men även i Nyköpings centrum för att få ett representativt material.
  • Telefonintervjuer → Komplement för att få ett mer jämnt fördelat material.

Resultat: Rikt material med god representativitet, som visade på viktiga punkter rörande jämställdhet, integrationsmöjligheter och otrygghet i stadsdelen, men även gemenskap och sammanhållning i området.

Samarbetet med Urban Utveckling fungerade bra. Materialet Urban Utveckling levererade gav oss det underlag som vi behövde. De var professionella i sitt arbete, och bemötte den mediala uppmärksamhet projektet fick på ett professionellt och tydligt sätt och höll god kontakt med oss under arbetets gång.” – Thotte Fuchs, Integrationssamordnare på Nyköpings kommun. 

Framtidens Brandskärr: Idag finns en stadsutvecklingsplan i Brandskärr som utvecklades med bakgrund till det arbete Urban Utveckling gjort i området där behovet av att arbeta med integration brett inom kommunens organisation tydliggjorts. Stadsutvecklingsplanen nominerades till Planpriset 2022 och vi på Urban Utveckling är stolta över att bidra till en lyckad utveckling i området!

Vill du veta mer? Läs rapporten här

Invånare i Brandkärr
Medborgardialoger i Brandkärr.
Sammanställning av barnens kartor. Röda cirklar är områden som barnen markerat ut som mindre bra, medan de gröna är platser barnen tycker om i Brandkärr.

Kontaktpersoner för uppdraget:

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!