Medborgardialog i Brandkärr

Nyköpings kommun bygger och utvecklar en mötesplats för att främja integrationen i kommunen

Inför utvecklandet av mötesplatsen genomfördes ville Nyköpings kommun förstå hur de boende i stadsdelen Brandkärr önskade att deras närområde skulle utvecklas. På uppdrag av Nyköping kommun genomförde därför Urban Utveckling medborgardialoger i stadsdelen. Syftet med dialogerna var att dels involvera de boende i Brandkärr, men även att förstå hur en mötesplats i Brandkärr kunde resultera i att boende i hela Nyköping skulle vilja besöka stadsdelen. Resultatet av dialogerna som Urban Utveckling genomförde är en del av kommunens underlag för utformningen av mötesplatsen, men har även syftat till att ge Nyköpings kommun en tydligare uppfattning om hur invånare och verksamma i kommunen upplever sina förutsättningar, behov och möjligheter. Att ta tillvara på medborgares åsikter, men även kunskap om platsen och människorna som bor och verkar i kommunen, är viktigt i ett tidigt skede när platser utvecklas. Detta ger förutsättningar för att uppnå den effekt som avses, skapar en god relation mellan beslutstagare och medborgare, och är därtill ett sätt att stärka demokratin. 

Genom skoldialoger, organiserade dialogtillfällen, uppsökande spontanintervjuer och  telefonintervjuer samlande Urban Utveckling in åsikter, tankar och synpunkter från över 200 personer. Arbetet hade stort fokus på att få in en jämt fördelat material rörande såväl ålder som kön, och som var representativt för att området och kommunen. Särkilt viktigt var det att nå ut till kvinnor och barn, eftersom det är grupper som i vissa fall kan vara svåra att få representerade. För att kunna säkerställa god representativitet anpassade vi våra metoder från hur förutsättningarna på platsen var. 

 

Samtalen och dialogerna med medborgare resulterade i ett rikt material med god representativitet, som visade på viktiga punkter rörande jämställdhet, integrationsmöjligheter och otrygghet i stadsdelen, men även gemenskap och sammanhållning i området. 

“Samarbetet med Urban Utveckling fungerade bra. Uppdraget handlade om att samla in boendes åsikter inför uppbyggnaden av en mötesplats i Brandkärr, och materialet Urban Utveckling levererade gav oss det underlag som vi behövde. De var professionella i sitt arbete, och bemötte den mediala uppmärksamhet projektet fick på ett professionellt och tydligt sätt och höll god kontakt med oss under arbetets gång.”

Thotte Fuchs, Integrationssamordnare på Nyköpings kommun. 

Urban Utveckling är glada över att kunna bidra positiv till Nyköping kommuns integrationsarbete!

Invånare i Brandkärr

Kontaktpersoner för uppdraget:

jonna_malmback_600px

Jonna Malmback

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!