Medborgardialoger i Brandkärr

Nyköpings kommun bygger och utvecklar en mötesplats för att främja integrationen i kommunen.

Inför utvecklandet av mötesplatsen genomfördes medborgardialoger, som Nyköpings kommun gav i uppdrag till Urban Utveckling att utföra. Resultatet av dialogerna är en del kommunens underlag för utformningen av mötesplatsen, men har även syftat till att ge Nyköpings kommun en tydligare uppfattning om hur invånare och verksamma i kommunen upplever sina förutsättningar, behov och möjligheter. Att ta tillvara på medborgares åsikter, men även kunskap om platsen och människorna som bor och verkar i kommunen, är viktigt i ett tidigt skede när platser utvecklas. Detta ger förutsättningar för att uppnå den effekt som avses, skapar en god relation mellan beslutstagare och medborgare, och är därtill ett sätt att stärka demokratin. 

Genom organiserade dialogtillfällen, uppsökande spontanintervjuer, telefonintervjuer och skoldialoger samlande Urban Utveckling in åsikter, tankar och synpunkter från över 200 personer. Arbetet hade stort fokus på att få in en jämt fördelat material rörande såväl ålder som kön, och våra metoder utformades för att kunna nå alla samhällsgrupper. Samtalen och dialogerna med medborgare resulterade i ett rikt material med god representativitet, som visade på viktiga punkter rörande jämställdhet, integrationsmöjligheter och otrygghet i stadsdelen, men även gemenskap och samanhållning i området. 

“Samarbetet med Urban Utveckling fungerade bra. Uppdraget handlade om att samla in boendes åsikter inför uppbyggnaden av en mötesplats i Brandkärr, och materialet Urban Utveckling levererade gav oss det underlag som vi behövde. De var professionella i sitt arbete, och bemötte den mediala uppmärksamhet projektet fick på ett professionellt och tydligt sätt och höll god kontakt med oss under arbetets gång.”

Thotte Fuchs, Integrationssamordnare på Nyköpings kommun. 

Urban Utveckling är glada över att kunna bidra positiv till Nyköping kommuns integrationsarbete!

Kontaktpersoner för projektet:

Medarbetare Jonna på Urban utveckling

Jonna Malmbäck

Konsult social hållbarhet

Bilder

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande projekt? Hör av er!