Metodutveckling för arbetsmarknadsintegration

Urban Utveckling arbetar med metodutveckling på uppdrag av Internationella Vänner för att stärka arbetet med att hjälpa nyanlända till sysselsättning

På uppdrag av Internationella Vänner har Urban Utveckling blivit anlitade för att processleda ett utvecklingsarbete gällande en del i föreningens arbete som går under namnet Företagsvänner. Internationella vänner är en ideell förening som arbetar med integration i Jönköpingsregionen. Fokus ligger på  att stötta och hjälpa nyanlända till sysselsättning, och syftet är att arbetsmodellen ska vidareutvecklas och strategier för att utveckla företagsvänner tas fram. Genom detta vill Internationella Vänner kunna växa och nå ut med sin verksamhet till fler där de idag är verksamma, men även att de ska kunna sprida sin verksamhet och metod till fler kommuner. Det övergripande målet med arbetet är att kunna bidra till att ännu fler nyanlända får en snabb integration på arbetsmarknaden för att förhindra att de hamnar i utanförskap. 

Kontaktpersoner för uppdraget:

Anna Molin 600px

Anna Molin

Konsult social hållbarhet / Projektledare

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!