Multilateral

Förbindelser länder emellan i form av avtal, handel och bistånd med mera.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.