Om oss

Samhällsplanerare

Goncagül studerar ingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad vid KTH och arbetar på Urban Utveckling parallellt med sina studier. Hon besitter kunskaper inom CPTD och Situationell brottsprevention. Hon har skrivit sitt kandidatarbete om hur den fysiska miljön kan verka brottsförebyggande. Goncagül arbetar främst med utredningar kopplade till brottsförebyggande arbete. 

gonca.maasoglu@urbanutveckling.se