Om oss

Samhällsplanerare

Gustav Franchell har en kandidatexamen i samhällsplanering vid Uppsala universitet. Gustav har bl.a. läst kurser inom statsvetenskap, sociologi, hållbar utveckling och GIS. Gustav har i synnerhet arbetat med boendedialoger och analys inför utveckling i socioekonomiskt utsatta områden, samt tillgänglighetsutredningar.

070 - 721 35 97

gustav.franchell@urbanutveckling.se