Om oss

Samhällsplanerare

Helena Kihlanki har en master i hållbar samhällsplanering och stadsutformning, och en kandidatexamen i kulturgeografi. Helena har därmed en bred kompetens inom stadsbyggnad goda kunskaper inom strategisk och fysisk planering samt miljövetenskap. Helena har framförallt arbetat med boendedialoger och analys av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.

070 - 608 50 25

helena.kihlanki@urbanutveckling.se