Om oss

Samhällsplanerare

Linnea har en examen i Kulturgeografi från Uppsala Universitet och har läst kurser inom etnologi, statsvetenskap och grafisk gestaltning. Hon besitter kunskaper inom intervjuteknik och analys av boendenära och offentliga miljöer. Framförallt har Linnea arbetat med att öka delaktigheten vid utveckling av närmiljöer i form av boendedialoger och uppsökande arbete, och har även jobbat med analys och åtgärdsförslag i socialt utsatta bostadsområden.

070 - 14 20 745

linnea.eklof@urbanutveckling.se