Om oss

Samhällsplanerare

Tobias Karström har en master i samhällsplanering och en fil.kand i sociologi. Tobias har en bred kunskapsbas inom samhällsvetenskap samt fördjupade kunskaper inom situationell brottsprevention och etnografiska metoder samt metodologisk erfarenhet av att arbeta empiriskt med statistiska analyser i SPSS. Tobias har bland annat deltagit i en utvärdering av trygghet och brottsförebyggande insatser i förortscentrum samt i en studie om akustisk design. Tobias arbetar löpande med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor på uppdrag av Rågsveds Fastighetsägare.

073 - 693 89 45

tobias.karstrom@urbanutveckling.se