Områdesanalys av Öxnehaga i Jönköping

Områdesanalys på uppdrag av Vätterhem

Uppdrag: Urban Utveckling anlitades av det allmännyttiga bostadsbolaget Vätterhem i Jönköpings kommun. Bostadsbolaget bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete och har tagit fram en ny hållbarhetsplan som sträcker sig till 2030. Urban Utveckling har i samband med hållbarhetsplanen tagit fram en områdesanalys för stadsdelen Öxnehaga.

Områdesanalys → Kartlägga nuläget i Öxnehaga med faktorer som kan följas och mätas över tid. Områdesanalysen bestod av ett flertal delar:

  • Framtagen Fastighetsägarkarta
  • Kartläggning av socioekonomi
  • Genomgång av brottsstatistik
  • Nyckelpersonsintervjuer
  • Områdesvandring
  • Okulärbesiktning utifrån ett trygghets- och brottsförebyggande perspektiv

Resultat: Arbetet resulterade i ett kunskapsunderlag för Vätterhem till arbetet med att implementera hållbarhetsplanen, med inriktning mot effektmålet – Attraktiva och trygga stadsdelar, och delmålet – Att hyresgäster upplever trygghet i sitt bostadsområde. 

Trygghetsskapande belysning 

Vill du veta mer?

helena_kihlanki_600p_DE4cm

Helena Kihlanki

Förvaltningschef / konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!