Begrepp inom samhällsplanering

Ordlistan förklarar de vanligaste begreppen inom ämnesområdena Urban Utveckling och Samhällsplanering. Målgruppen är personer som arbetar med eller studerar samhällsplanering. Begreppen är framtagna av Urban Utveckling med hjälp av samhällsplanerare från Stockholms universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

Hör gärna av dig om du har några synpunkter eller frågor angående ordlistan.