Kartläggning av boendesegregation i Herrljunga, Vårgårda och Essunga kommun

Kunskapsunderlag för att strategiskt motverka boendesegregation på lokal och regional nivå

På uppdrag av Herrljunga, Vårgårda och Essunga kommun genomför Urban Utveckling en kvantitativ och kvalitativ kartläggning av segregationen i de tre kommunerna.  Kunskapsunderlaget ska ge de tre berörda kommunerna kunskap om boendesegregationens nuläge såväl lokalt i kommunerna, som intrakommunalt mellan de tre kommunerna. Underlaget syftar även till att ligga till grund för strategier och metoder för kommunernas kommande arbete med att motverka och minska segregation. Vidare syftar projektet till att stärka sammanhållningen och fördjupa relationen mellan kommunerna, för att gemensamt kunna arbeta för en positiv regional utveckling. 

Projektet förväntas avslutas i april 2022. Mer information kommer. 

Kontaktpersoner för projektet:

jonna_malmback_600px

Jonna Malmback

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!