Segregationskartläggning i Kramfors kommun

Kunskapsunderlag för att motverka segregation och utanförskap genom att främja hälsa och utveckla arbetsmarknadsintegrationen.

 

På uppdrag av Kramfors kommun genomför Urban Utveckling en kvalitativ och kvantitativ
segregationskartläggning som ska verka som ett kunskapsunderlag
för framtagandet av insatser som syftar till att främja jämlik hälsa och jämlika möjligheter till sysselsättning. Kartläggningen innefattar en sammanställning och analys av statistik på DeSO-områdesnivå för att skapa förståelse för segregationens nuläge och synliggöra geografiska mönster. Vidare innefattar kartläggningen en intervjustudie med invånare i kommunen för att skapa en förståelse för vilka behov som finns kopplat till individanpassat stöd för arbetsmarknadsintegration och förbättrad hälsa. Projektet kommer att mynna ut i förslag strategier och insatser som syftar till att bemöta de behov som identifieras och för att motverka utanförskap och segregation. 

Projektet förväntas avslutas i april 2022. Mer information kommer. 

Kontaktpersoner för projektet:

emelie_eriksson_600p_nVFPO

Emelie Eriksson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!