Effektutvärdering av arbetet mot våld i nära relation

Utvärdering av samverkan kring brottförebyggande åtgärder riktat mot förövare som utsätter närstående för våld och övergrepp

Sedan 1 augusti 2021 finns det en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att personer som har utsatt eller utsätter närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Men hur det arbetet ska utformas kan se olika ut i olika kommuner. Urban Utveckling har på uppdrag av Manscentrum Östra Södertörn påbörjat en effektutvärdering av Manscentrums avtal med Tyresö kommun, ett avtal som syftar till att organisationen och kommunen ska få ett närmare samarbete och nå ut till och fånga upp fler förövare.

Effektutvärderingen genomförs i tre steg. Inledningsvis görs en förmätning, med en intervjustudie och sammanställning av statistiska data. Samma mätning görs igen två år senare, som sedan jämförs med resultat från förmätningen. För att kunna följa utvecklingen genomförs även punkmätningar av statistik genom hela projektets gång. Utvärderingen möjliggörs av Brottsförebyggande Rådets ekonomiska stöd, och förväntas avsluta i augusti 2023. Ett viktigt arbete som vi på Urban Utveckling är glada att få möjligheten att vara med i!

Kontaktpersoner för uppdraget:

jonna_malmback_600px

Jonna Malmback

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!