Effektutvärdering av arbetet mot våld i nära relation

Utvärdering av samverkan kring brottförebyggande åtgärder riktat mot förövare som utsätter närstående för våld och övergrepp

Uppdraget: Sedan 2021 finns det en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att personer som har utsatt eller utsätter närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Urban Utveckling har på uppdrag av Manscentrum Östra Södertörn påbörjat en effektutvärdering av Manscentrums avtal med Tyresö kommun, ett avtal som syftar till att organisationen och kommunen ska få ett närmare samarbete och nå ut och fånga upp fler förövare. 

Effektutvärderingen genomförs i tre steg.

Förmätning → Intervjustudie och sammanställning av statistiska data.

Eftermätning → Intervjustudie och sammanställning av statistiska data, två år senare.

Punktmätningar av statistik → För att kunna följa utvecklingen genom hela projektets gång.

Utvärderingen möjliggörs av Brottsförebyggande Rådets ekonomiska stöd, och förväntas avslutas i augusti 2023. Ett viktigt arbete som vi på Urban Utveckling är glada att få möjligheten att vara med i!

Kontaktpersoner för uppdraget:

Tyra Kloth

Tyra Kloth

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!