Pendling

Regelbundna resor mellan arbete och bostad. För att resan till arbetet ska klassas som pendling måste den inom statistiken ske över en kommungräns.

Se inpendling och utpendling.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.