Sök
Stäng denna sökruta.

Pendling

Regelbundna resor mellan arbete och bostad. För att resan till arbetet ska klassas som pendling måste den inom statistiken ske över en kommungräns.

Se inpendling och utpendling.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.