Placemaking

Placemaking, eller platsutveckling, är en metod för att både kortsiktigt och långsiktigt utveckla en plats för stärk social hållbarhet. Metoden grundas i idén om att låta platsen utvecklas av den lokala kunskapen som människor på platsen har. Genom detta tas de lokala och mänskliga behoven och erfarenheterna till vara på i platsutvecklingen, något som långsitkigt stärker den sociala hållbarheten. Den lokala kunskapen kan komma från medborgare och boende, men även från föreningslivet och näringslivet på platsen.

Urban Utveckling har lång erfarenhet av att involvera och engagera boende och lokal kunskap i utvecklingen av ett område, och kan göras genom många metoder. Vanligt är att medborgar- och boendedialoger genomförs.

Se filmen nedan för hur bostadsbolaget Mimer har använt placemaking i utvecklat en park i Västerås. Parken har skapats utifrån idéer av hyresgäster i området insamlat genom dialoger arrangerade av oss på Urban Utveckling!

 

Källa: Project for Public Spaces, 2007. What Is Placemaking