Placemaking

Placemaking är en metod för platsutveckling. Metoden används både för att på lång sikt utveckla en plats och för att på kort tid göra direkta förändringar på plats. Placemakingmetoden grundas helt på att använda lokala, mänskliga behov och erfarenheter för att utveckla en gemensam offentlig plats för att stärka lokala relationer och verka för social hållbarhet. Till hjälp används befintliga aktörer som redan är etablerade på platsen, så som butiksägare, kulturutövare och övriga aktörer.

Källa: Project for Public Spaces, 2007. What Is Placemakinga