Sök
Stäng denna sökruta.

Plan- och byggförordningen (PBF)

Lag med bland annat definitioner av byggnadshöjd, våning och krav på teknisk utformning. En ny PBF trädde i kraft 2011 och den nya lagen innebär minskad administrativ börda för företag och att plan- och byggprocessen effektiviseras.

Laghänvisning: Plan och- byggförordning (2011:338)