Sök
Stäng denna sökruta.

Processutvärdering SSPF och LOS

Processutvärdering SSPF och LOS i Finspång kommun

Inledning

I Finspångs kommun ska vi på Urban Utveckling utföra en utvärdering av hur insatserna SSPF och LOS genomförs i kommunen. Syftet med utvärderingen är att identifiera insatsernas utvecklingsmöjligheter utifrån funna styrkor och svagheter.

SSPF - Socialtjänst, skola, polis och fritid

SSPF är en tvärprofessionell samverkansmodell mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid med målet att arbeta brottsförebyggande med unga som är i riskzon för kriminalitet och missbruk. Modellen bygger även på informationsutbyten mellan de berörda parterna i syfte att effektivisera samverkan. Genom SSPF kan kommuner identifiera och adressera målgruppens behov av stödjande insatser, och därmed verka brottsförebyggande.

LOS - Lokal Operativ Samverkan

LOS är en samverkansmodell för brottsbekämpning med operativt fokus där flera myndigheter, bland annat kommunen och polisen, samordnar sina insatser. Idén med LOS är att använda flera olika myndigheters kunskap, information och lagliga befogenheter för att förhindra kriminell etablering och motverka organiserad brottslighet. 

Metod

Uppdraget består av fem moduler för respektive insats:

  1. Inläsning av material från styr- och arbetsgrupperna med fokus på att förstå upplägget.
  2. Intervjuer av medlemmar i styr-/arbetsgrupperna med fokus på förutsättningar, möjligheter och begränsningar.
  3. Omvärldsanalys av hur respektive insats kan organiseras, genomföras och följas upp.
  4. Workshop med involverade aktörer med fokus på diskussion för vägen framåt utifrån lärdomar från tidigare moment.
  5. Analys av insamlat material.

I slutet av uppdraget kommer vi på Urban Utveckling presentera en sammanställning av det framarbetade materialet för berörda aktörer i Finspång kommun.

Resultat

Uppdraget är pågående, om du är intresserad av att veta mer om arbetet redan nu är du välkommen att kontakta anni.gustafsson@urbanutveckling.se

Är du intresserad av uppdraget och vill veta mer om hur vi kan bidra till det brottsförebyggande arbetet i din kommun? Hör av dig så berättar vi mer!

Kontaktpersoner för uppdraget:

Annie Gustafsson

Anni Gustafsson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!