Trygg i Märsta

Projektledning för fastighetsägarföreningen Trygg i Märsta

Vad? Trygg i Märsta är en ideell förening som samlar fastighetsägare i centrala Märsta sedan 2020. Föreningen är en BID-inspirerad förening som syftar till att samla gemensamma krafter för att tillsamman med de lokala aktörerna skapa en trygg, trivsam och attraktivt område som välkomnar alla. Tillsammans samverkar föreningen med Polisen, Sigtuna kommun och Brandkåren Attunda.

Urban Utvecklings arbete för Trygg i Märsta: Sedan 2021 arbetar Urban Utveckling som projektledare i föreningen. Föreningen har stort fokus på att stärka gemenskap, tillit till samhället och individers tilltro till sig själva, det vill säga, ett områdes olika förmågor. I rollen som projektledare organiserar vi privata och offentliga aktörer och finner samarbeten som bidrar till att uppfylla föreningens målsättningar om stärkta förmågor i området. 

Trygg i Märsta verkar för att skapa en ”vi-känsla” mellan fastighetsägare i området, och för att tydliggöra områdets identitet samt öka stoltheten för områdena – att bo, verka och leva i. Föreningen arbetar mot att genom god fastighetsägarförvaltning bidra till ett tryggt, trivsamt och attraktivt område med god ekonomisk utveckling för kommersiella aktörer och fastighetsägare. Läs mer om föreningens arbete på tryggimarsta.se

 

Vill ni arbeta med fastighetsägarsamverkan?

Vill du höra mer om hur vi kan stötta er i ert samverkansarbete? Kontakta oss, eller läs mer om hur vi arbetar med BID-inspirerad samverkan!

Läs mer om vårt arbete med BID-inspirerad samverkan!

Vill du veta mer?

Helena Kihlanki

Helena Kihlanki

Förvaltningschef / konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!