Tryggare Väsby

Tryggare Väsby - Fastighetsägarsamverkan i Upplands Väsby

Vad? Tryggare Väsby är en BID-inspirerad fastighetsägarsamverkan. Urban Utveckling var med i arbetet med uppstarten av föreningen 2019. Idag samlar föreningen bostadsbolag, centrumägare och bostadsrättsföreningar som arbetar för ett tryggare och trivsammare centralt Upplands Väsby. Ett arbete som sker i samverkan med kommunen och polisen.

Urban Utvecklings arbete för Tryggare Väsby: Urban Utveckling arbetar som verksamhetsansvarig i föreningen, ett roligt uppdrag som innebär att driva föreningens verksamhet utifrån uppsatta mål. Det kan handla om att arrangera seminarium för ökat kunskapsspridande, hålla i trygghetsvandringar, arbeta med platsutveckling och att utforma nya metoder eller insatser för att motverka exempelvis klotter eller skadegörelse.

Exempel på åtgärder: Tryggare Väsby har bland annat upphandlat en gemensam klotterentreprenad för att systematiskt arbete mot klotter. Föreningen har också hunnit med att tillsammans med andra aktörer utvecklat en ny trädgårdspark på baksidan av Sigma Centrum med mål att öka genomflödet av människor och uppmuntra till en positiv användning av platsen samtidigt som den bidrar till ökad biologisk mångfald. Även en undersökning med lokalhyresgäster utifrån föreningens målsättningar har genomförts med goda resultat.

För mer information och om föreningens verksamhet, besök Tryggare Väsbys hemsida.

Vill ni arbeta med fastighetsägarsamverkan?

Vill du höra mer om hur vi kan stötta er i ert samverkansarbete? Kontakta oss, eller läs mer om hur vi arbetar med BID-inspirerad samverkan!

Läs mer om vårt arbete med BID-inspirerad samverkan!

Vill du veta mer?

helena_kihlanki_600p_DE4cm

Helena Kihlanki

Förvaltningschef / Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!