Urban Utveckling på Regeringskansliet för att prata brottsförebyggande arbete

Oliver Berger var i tisdags på Regeringskansliet för att presentera hur vi på Urban Utveckling arbetar mot organiserad brottslighet och vilka brottsförebyggande åtgärder som vi menar är de mest slagkraftiga i dagens samhälle.

En oro som utmärktes av Regeringskansliet var att allt fler och yngre barn och ungdomar rekryteras in i kriminella nätverk. Vi på Urban Utveckling ser ett behov av att bredda perspektiven över utsatta områden och områden med socioekonomiska utmaningar då ungdomar faller in i kriminalitet även i mindre städer och att det sker förflyttningsmönster av såväl brottslighet som enskilda kriminella.

Samverkansmodeller mellan civilsamhälle, fastighetsägare och kommuner är något som ger resultat, något vi har erfarenhet av genom bland annat fastighetsägarföreningen Skärholmens Fastighetsägare där vi har uppdrag som projektledare sedan 2007. Vi har även bred erfarenhet av att arbeta med sociala och fysiska analyser över hela landet där brottsbekämpning och situationell prevention är fokuset, nu senast där vi hjälper kommuner att införliva sig med den nya lagen gällande att arbeta brottsförebyggande.

Deltog på mötet gjorde bland annat Jakob Forssmed, Socialminister och Gunnar Strömmer, Justitieminister. De ser vikten av att hitta en balans mellan social prevention, fysisk prevention och brottsbekämpning och det är något som vi har bred erfarenhet av i vårt arbete från marken och uppåt!

Är du redo för nästa steg i det brottsförebyggande arbetet? Vi söker nu kollegor och praktikanter som brinner för det brottsförebyggande arbetet. Läs mer här: https://urbanutveckling.se/jobba-hos-oss/ och https://urbanutveckling.se/praktik-hos-oss/.

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.