Segregationskartläggning i Upplands Väsby

Segregationskartläggning utifrån Maslows behovstrappa i Upplands Väsby kommun

År 2020 fick Urban Utveckling uppdraget att i samarbete med Upplands Väsby kommun, Väsbyhem och Trygg i Väsby kartlägga segregationen i bostadsområdena Sigma och Dragonvägen i kommunen.

Områdena Sigma och Dragonvägen är två i socioekonomiskt utsatta platser i kommunen. Det förekommer problem och utmaningar med brottslighet och otrygghet. Kommunen såg ett behov av att identifiera segregationens orsaker, och därtill ta fram en framtidsstrategi för Upplands Väsby kommun och lokala aktörer för att långsiktigt arbeta med att motverka de sociala konsekvenser som ofta medföljer segregationen.

Studien baserades på tre underlag; Kommunens områdesstatistik om socioekonomi, en enkätstudie som gick ut till slumpmässigt utvalda hushåll och över 100 utförda spontanintervjuer med invånare i kommunen. Behovsanalysen utfördes med inspiration av Maslows behovstrappa, en teoretisk modell som beskriver hur människor prioriterar sina behov. Modellens ursprungliga utformning modifierades i det här fallet till en mer sociologisk analysmodell för att identifiera hur levnadsbehoven ser ut bland olika grupper i Upplands Väsby med ett särskilt fokus på bostadsområdena Sigma och Dragonvägen. 

Mot bakgrund av kartläggningen kunde Urban Utveckling utifrån Maslows behovstrappa föreslå såväl kortsiktiga som långsiktiga strategier för långsiktigt arbeta met att motverka segregationen i kommunen, och motverka de sociala konsekvenser som medföljer segregationen. Strategierna fokuserade på att minska ohälsotalen, öka sysselsättningen, motivera till vidareutbildning och fysisk områdesutveckling. 

Delmos - Upplands Väsby

Kontaktpersoner för uppdrag:

Medarbetare Tobias på Urban utveckling

Tobias Karström

Projektledare / Brottsförebyggare

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!