Skärholmens Fastighetsägare

BID-inspirerad samverkan i Skärholmen

Vad? Skärholmens Fastighetsägare är en ideell förening där fastighetsägare, kommun och polis samverkar för att de fyra stadsdelarna i Skärholmen; Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg ska vara trygga och trivsamma. Dessutom ska de vara väl fungerande att bo, arbeta och trivas i. Föreningen arbetar utifrån BID-modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännytta, privata- och kommersiella fastighetsägare. 

Urban Utvecklings arbete för Skärholmens fastighetsägare: Urban Utveckling har haft uppdrag för föreningen som pågått löpande sedan föreningens start för 16 år sedan.

  • Kartläggning av området → Inför uppstarten av föreningen 2007-2008 arbetade Urban Utveckling med en del av de kartläggningar som låg till grund för inrättandet av föreningen. 
  • Projektledare → Urban Utveckling har sedan start arbetat löpande som projektledare i föreningen, där arbetet bygger på ett långsiktigt nära samarbete med stadsdelsförvaltningen och polisen. 
  • Samarbetspart med kommunen → Platssamverkan i Skärholmen drivs av kommunen och Urban Utveckling agerar samarbetspart mellan föreningen och kommunen. 

En del i Urban Utvecklings arbete i föreningen är att medverka i kommunens stadsutvecklingsprojekt Fokus Skärholmen som har ambitionen att över 4 000 nya bostäder ska byggas och att området ska utvecklas med social hållbarhet i fokus. I föreningen har vi utgjort en remissinstans för stadsdelsutvecklingen och bidragit med inspel kring byggnationers utformningar utifrån trygghetsaspekten bland annat. 

Vill ni arbeta med fastighetsägarsamverkan?

Vill du höra mer om hur vi kan stötta er i ert samverkansarbete? Kontakta oss, eller läs mer om hur vi arbetar med BID-inspirerad samverkan!

Läs mer om vårt arbete med BID-inspirerad samverkan!

Vill du veta mer?

Jonathan Sjösvärd

Jonathan Sjösvärd

Konsult social hållbarhet / Projektledare Skärholmens fastighetsägare

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!