Sök
Stäng denna sökruta.

Social brottsprevention

Social brottsprevention i Töreboda kommun

Inledning

Vi på Urban Utveckling har fått i uppdrag av Töreboda kommun att granska vilka insatser kommunen bedriver idag och vilka förutsättningar som finns för att öka samverkan för social prevention på universell, selektiv och indikativ nivå. Syftet med uppdraget är att öka Töreboda kommuns kunskap kring de organisatoriska förutsättningarna för arbetet med social prevention och samverkan, för att på bästa sätt nå kommunens mål. Kommunen vill också tydliggöra den interna och externa samverkan som sker idag samt få en överblick av hur de fungerar och vad som kan utvecklas eller förbättras.

Vad är social brottsprevention?

Brottförebyggande arbete delas ofta upp i social och situationell brottsprevention. Den sociala brottspreventionen fokuserar på att påverka människors benägenhet att begå brott genom att förstärka individens förmåga till självkontroll och att stärka de sociala banden till samhället. Det kan exempelvis innefatta insatser för tidigt föräldrastöd, en välfungerande skolgång och riktade sociala insatser.

Situationell brottsprevention handlar i stället främst om att förhindra eller försvåra att brott begås genom åtgärder på specifika platser eller situationer.

Metod

Uppdraget kommer att bestå av två olika delar; en genomlysning av befintliga insatser och initiering av en samverkansgrupp för frågorna, samt upprättandet av en samverkansrutin. Vi på Urban Utveckling ska inom ramen för uppdraget utföra intervjuer med relevanta aktörer och arrangera en workshop i kunskapsspridande syfte.

Resultat

Uppdraget är pågående, om du vill veta mer om utvärderingen redan nu är du välkommen att kontakta vilma.deutgen@urbanutveckling.se

Är du intresserad av uppdraget och vill veta mer om hur vi kan bidra till det brottsförebyggande arbetet i din kommun? Hör av dig så berättar vi mer!

Kontaktpersoner för uppdraget:

Vilma Deutgen Åker 600x

Vilma Deutgen Åker

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!