• Urban Utveckling är ett kunskapsföretag som analyserar människors samspel med platsen och den fysiska miljön.

  Urban Utveckling är ett kunskapsföretag som analyserar människors samspel med platsen och den fysiska miljön.

 • Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av samhällsplanering.

  Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av samhällsplanering.

 • Alla platser är unika. Därför är det viktigt att förstå vilka komponenter som gör platsen till vad den är.

  Alla platser är unika. Därför är det viktigt att förstå vilka komponenter som gör platsen till vad den är.

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Medborgardialog / Boendedialog 

 I våra uppdrag utgör dialog med boende och medborgare ett självklart inslag. Vi strävar efter att ta del av den kunskap som finns hos invånarna i de områden vi arbetar i.

När det gäller medborgardialog i kommunala planprocesser har vi utvecklat metoder för att hjälpa kommuner att samla in den lokala kunskap som finns, och fånga upp de tankar och idéer som kan underlätta arbetsprocessen för kommunen. Det handlar både om att stärka demokratin på lokal nivå och ta fram relevanta planeringsunderlag som baseras på invånarnas uppfattningar. Det finns stort värde i att genomföra en välplanerad dialog i ett tidigt skede av planprocessen, eftersom det leder till minskade överklaganden i senare skeden.

En avgörande faktor för värdet av dialogen är representativiteten bland deltagarna. Vi har gedigen erfarenhet av olika dialogmetoder med allt från spontana intervjuer och gåturer, till workshops och fokusgrupper. Vi tillämpar ofta uppsökande dialog som ett effektivt komplement till traditionella medborgarmöten där representativiteten ofta är svag.

Det är inte bara i kommunala planeringsprocesser som dialog är värdefullt. Vi hjälper också bostadsbolag att utveckla sina metoder för dialog och kommunikation med hyresgästerna. Engagerade och delaktiga hyresgäster vårdar och är måna om sin bostadsmiljö vilket skapar trygghet och trivsel och leder till minskad omflyttning och skadegörelse.

Exempel på tjänster:

• Medborgardialog i kommunala planprocesser

• Boendedialog vid upprustning av utemiljö eller inför omfattande renoveringar exempelvis stambyten

• Dialog med barn och unga för att få barnens eget perspektiv i barnkonsekvensanalyser

 

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning?

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur den fysiska utformningen och livsmiljön fungerar

Läs mer

Trygghet och Brottsförebyggande insatser

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i både offentlig miljö och i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Delaktighet

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Platsanalyser

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer

 • 1d
 • balder-logo
 • JarfallahusLogo352px
 • havafast-logga
 • loga-ragfast
 • jarfalla logo
 • Skelleftea kommun
 • emmaboda
 • hudiksvallsbostader logotype
 • arvikafastighetsab
 • Locum bla
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • Logo-saterbo 1
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • fastpartner-1
 • Boverket-logo-250
 • nybo-logga
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • nynashamns
 • Peab
 • riksbyggen
 • hultsfred logo
 • hudd logo fyrf sve
 • rattvik logga
 • Telge
 • Barkehus
 • malmoe
 • stockholmshemprod
 • stockholm the
 • LesseboHus logoCMYK
 • stangastaden logga
 • tmr stockholm
 • SaeBO-logo
 • olofstromshus
 • NCC logo
 • FastiJarva cmyk3
 • Botkyrkabyggen
 • oporten logo retina
 • krokomsbostader
 • Logo-Hedemorabostader
 • ncc logo
 • Lekebergs Bostader
 • Stockholms stad logotyp svart
 • Sundbyberg FB Halm
 • Tierpsbyggen logotype
 • 2d
 • SB logo cmyk
 • mellerud
 • Storfors Kommun
 • HUGEloggo
 • 1c
 • Ylva Sandström, SABO

  "Urban Utveckling har ett arbetssätt som är öppet och lyhört. Det finns ett genuint intresse att vilja vara med och förbättra. Det är verkligen en angenäm bekantskap, och jag kan rekommendera andra att samarbeta med dem."

   

 • Håkan Bergström, vd Lessebohus

  "Dialogprojektet inspirerade oss till att jobba med delaktighet, integrations- och demokratifrågor även i andra sammanhang. Frågor vi tar på allvar. Vi fick fundera kring vem man lyssnar på och hur vi engagerar grupper som inte brukar höras så mycket. Det finns ett helt annat samtal mellan oss och de boende nu, de litar på oss och vi kan prata om svåra saker. Det var dessutom skojigt! Jag är jättenöjd med hela processen och skulle lätt rekommendera Urban Utveckling till andra.”

 • Bo Majling, Programchef fritid och kultur, Järfälla kommun

  "Bra med Urban Utveckling är att man träffar samma personer, att det inte är så många inblandade, vilket skapar bra relationer. Det är lätt att föra en bra dialog på ett informellt sätt. Urban Utveckling känns seriösa och dedikerade.

   

 • Nicke Wainebro, VD Hultsfreds Bostäder

  "Genomförandet av uppdraget var mycket bra. Man fick ett väldigt bra innehåll i rapport och åtgärdsförslaget. Det var ett jättebra stöd för oss i vårt fortsatta arbete."

   

 • Ann Söderström, VD Nykvarnsbostäder

  "Vi upplever att Urban Utveckling genom sin rapport bidragit till att bolaget kommer att kunna utföra åtgärder med stor betydelse för våra kunder samt utgöra ett komplement till bolagets underhållsplanering."

 • Carina Ledenstam, Förvaltare Stockholmshem

  "I och med områdesanalysen av Rinkeby fick vi svar på de frågeställningar vi hade och ett underlag vi behövde för att driva fram renoveringen av bostadsgårdarna. Det handlade mycket om trygghetsåtgärder och hur platser upplevs kvällstid. Resultatet blev enligt mina förväntningar och det jag uppskattar med Urban Utveckling är det trevliga bemötandet, den kontinuerliga återkopplingen och att man levererar det man lovat på utsatt tid. Urban Utveckling bra på att lyssna in beställningen och förstå vad som efterfrågas. Det finns en lyhördhet och förståelse som jag uppskattar. Jag skulle absolut rekommendera andra att anlita Urban Utveckling. "

   

 • Madeleine Nobs, Affärsutvecklare hållbara affärer, NCC Building

  "Vi valde att arbeta med Urban Utveckling därför att social hållbarhet är en sådan viktig fråga. När man ska ta in konsulter gäller det att fatta strategisk försvarbara beslut kring vad man ska satsa på, att det är rätt personer och kompetens är avgörande. Urban Utveckling var professionella och smidiga att arbeta med och social hållbarhet är strategiskt riktigt."