• Hem
  • Referensuppdrag

Exempel på genomförda uppdrag

 

”Jämställd skolgård”, Skäggetorpsskolan i Linköping

”Jämställd skolgård”, Skäggetorpsskolan i Linköping

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.

Läs mer

Dialog för tryggare och mer jämställda bostadsgårdar i Bäckby, Västerås

Dialog för tryggare och mer jämställda bostadsgårdar i Bäckby, Västerås

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Gemensam planering på Råby, Västerås

Gemensam planering på Råby, Västerås

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Utvärdering av ungdomars delaktighet och trygghetsskapande åtgärder i Skogås

Utvärdering av ungdomars delaktighet och trygghetsskapande åtgärder i Skogås

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Social konsekvensanalys i Skärholmen

Social konsekvensanalys i Skärholmen

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Workshop och analys av utemiljö inför upprustning av Baggängen i Karlskoga

Workshop och analys av utemiljö inför upprustning av Baggängen i Karlskoga

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Dialog inför upprustning av lekplatser i Geneta

Dialog inför upprustning av lekplatser i Geneta

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Workshop i Vårby gård inför upprustning av utemiljö

Workshop i Vårby gård inför upprustning av utemiljö

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Processtöd i upprustning av utemiljö i Åmål

Processtöd i upprustning av utemiljö i Åmål

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Workshop i Lessebo inför upprustning av kv. Hackan

Workshop i Lessebo inför upprustning av kv. Hackan

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Områdesanalys i Bagarmossen

Områdesanalys i Bagarmossen

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Förstudie och boendedialog inför utemiljöupprustning i Jordbro

Förstudie och boendedialog inför utemiljöupprustning i Jordbro

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Observationsstudie i Skärholmen

Observationsstudie i Skärholmen

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Förutsättningar för ökat byggande av småhus för Boverket

Förutsättningar för ökat byggande av småhus för Boverket

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Plan för ökad tillgänglighet och trygghet hos Tierpsbyggen

Plan för ökad tillgänglighet och trygghet hos Tierpsbyggen

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Boendedialog och analys av utemiljön inför upprustning i Vårby gård

Boendedialog och analys av utemiljön inför upprustning i Vårby gård

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Tillgänglighesinventering och plan i Hovsjö

Tillgänglighesinventering och plan i Hovsjö

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Utvärdering av öppna graffitiväggar som möjlig brottsprevention, Brå

Utvärdering av öppna graffitiväggar som möjlig brottsprevention, Brå

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Boendedialog Lillsidan, Enköping

Boendedialog Lillsidan, Enköping

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Upprusta miljonprogrammet för de äldre

Upprusta miljonprogrammet för de äldre

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Handbok för ökad boendetrygghet

Handbok för ökad boendetrygghet

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Kvällsekonomi i Sollentuna

Kvällsekonomi i Sollentuna

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Utvärdering av grannstödsbilen i Järfälla

Utvärdering av grannstödsbilen i Järfälla

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Trygghetsvandring i Vårby gård

Trygghetsvandring i Vårby gård

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Trygghetsvandring i Flemingsberg

Trygghetsvandring i Flemingsberg

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Medborgardialog på Rindö-Skarpö

Medborgardialog på Rindö-Skarpö

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Trygghetsåtgärder i Vårberg

Trygghetsåtgärder i Vårberg

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Äldre i centrum

Äldre i centrum

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Tillgänglighetsplan för HUGE

Tillgänglighetsplan för HUGE

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Tillgänglighetsplan för Gnestahem

Tillgänglighetsplan för Gnestahem

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Medborgardialog i Åkersberga

Medborgardialog i Åkersberga

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Kvällsekonomi i regionala stadskärnor

Kvällsekonomi i regionala stadskärnor

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Analys av boendes synpunkter inför upprustning i Vårberg

Analys av boendes synpunkter inför upprustning i Vårberg

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Enkelt avhjälpta hinder i Gnesta

Enkelt avhjälpta hinder i Gnesta

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Trygghetsåtgärder i Skärholmen

Trygghetsåtgärder i Skärholmen

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Platsmarknadsföring för kvarteret Tygeln

Platsmarknadsföring för kvarteret Tygeln

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Undersökning av Bagarmossens torg

Undersökning av Bagarmossens torg

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Serviceutredning på Stockholms universitet

Serviceutredning på Stockholms universitet

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler i Lekeberg

Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler i Lekeberg

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Platser för studentbostäder i Botkyrka kommun

Platser för studentbostäder i Botkyrka kommun

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Fastighetsägarkarta för Hässelby

Fastighetsägarkarta för Hässelby

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Äldre i Skärholmens fyra centrum

Äldre i Skärholmens fyra centrum

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Utvärdering av Braxenparken i Nacka

Utvärdering av Braxenparken i Nacka

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Platsmarknadsföring i Skärholmen

Platsmarknadsföring i Skärholmen

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Inventering av grönområden i Järva

Inventering av grönområden i Järva

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Inventering av publika lokaler i Göteborg

Inventering av publika lokaler i Göteborg

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Mörkerinventering i Skärholmen

Mörkerinventering i Skärholmen

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Områdesanalys i Rinkeby

Områdesanalys i Rinkeby

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Områdesanalys i Storvreten

Områdesanalys i Storvreten

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Inventeringar i Järva

Inventeringar i Järva

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Platsmarknadsföring i Bredäng

Platsmarknadsföring i Bredäng

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Trygghetsskapande åtgärder i Bredäng

Trygghetsskapande åtgärder i Bredäng

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Tillgänglighetsplan för Nynäshamnsbostäder

Tillgänglighetsplan för Nynäshamnsbostäder

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Inventering av tillgänglighet i Storfors publika lokaler

Inventering av tillgänglighet i Storfors publika lokaler

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Tillgänglighetsinventering, åtgärdsplan och konferens i Olofström

Tillgänglighetsinventering, åtgärdsplan och konferens i Olofström

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.
Förbättrad entré till Vårberg centrum

Förbättrad entré till Vårberg centrum

Hör av dig till info@urbanutveckling.se för information om projektet.