Upprustning av utemiljön i Lessebo

Boendedialog inför utemiljöupprustning i bostadsområdet Hackan i Lessebo

Uppdrag: I uppdrag av Lessebohus bjöds Urban Utveckling in för att genomföra observationer och dialogmöten i bostadsområdet Hackan för att rusta upp utemiljön. Projektet utgick från de tre värdeorden gemenskap, aktivitet och trygghet vilket har legat till grund genom hela projektets gång. Uppdraget har skett i nära samarbete med hyresgästföreningen, den somaliska föreningen Midnimo och närpolisen. 

Vad gjorde Urban Utveckling?

Observationer  Genomfördes under dag- och kvällstid för att ge en förståelse för hur området ser ut och nyttjas under olika tider på dygnet.

Workshops → Fyra olika tillfällen ägnade för de olika fokusgrupperna kvinnor, män, ungdomar 10-17 år samt barnfamiljer med barn i åldrarna 3-9 år. Fokusgrupperna tilläts skissa och anteckna fritt över hur de ville förändra utemiljön.

Resultatet av workshopen analyserades och de grupper vars förslag uppfyllde värdeorden bäst lämnades till landskapsarkitekter som ritade upp två förslag vilka de boende fick rösta mellan där det vinnande förslaget fick klar majoritet.

Resultat: Utifrån det vinnande förslaget på utvecklingen av utemiljön har en rad åtgärder implementerats i bostadsområdet Hackan. Gårdarna är numera utformade för att stimulera till ökad social gemenskap, delaktighet och aktivitet och åtgärderna skapar förutsättningar för mer spontana möten mellan grannar och andra invånare. De åtgärder som implementerats är bland annat en ny gemensam grillplats med väderskyddande sittplatser, flertalet uteplatser runt om på de olika gårdarna, en bollplan med målburar och åskådarbänk, förbättrad belysning samt förbättrade lekmöjligheter med fler lekredskap som kompisgunga, gungdjur och en sandlåda! Utöver det sker en kontinuerlig översyn av häckar, rabatter och buskage för att öppna upp skymda platser. 

Vi tackar Lessebohus, hyresgästföreningen, närpolisen och somaliska föreningen Midnimo för ett gott samarbete med framgångsrikt resultat!

Dialogprojektet inspirerade oss till att jobba med delaktighet, integrations- och demokratifrågor även i andra sammanhang. Frågor vi tar på allvar. Vi fick fundera kring vem man lyssnar på och hur vi engagerar grupper som inte brukar höras så mycket. Det finns ett helt annat samtal mellan oss och de boende nu, de litar på oss och vi kan prata om svåra saker. Det var dessutom skojigt! Jag är jättenöjd med hela processen och skulle lätt rekommendera Urban Utveckling till andra.” – Håkan Bergström, f.d. VD för Lessebohus

Invigning av den nya utomhusmiljön i Lessebo!

Kontaktpersoner för uppdraget:

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!