Sök
Stäng denna sökruta.

Utbildning kartläggningar och orsakasanalys

Framtagning av handlingsplan utifrån fokusområden

Inledning

I Olofströms kommun har vi på Urban Utveckling fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan och ge förslag på hur kommunens brottsförebyggande arbete kan organiseras. Arbetet utgår särskilt ifrån tre olika fokusområden; Trygghet i skolan, våld i nära relation och öppna drogscener. Kunskapsunderlaget ska baseras på det teoretiska ramverket SAT, Situational Action Theory, ett ramverk som kommer genomsyra hela uppdraget. Vi ska också bidra med kunskapshöjande insatser om brottsförebyggande arbete generellt och SAT specifikt.

Vad är SAT?

Situational Action theory kallas på svenska för situationall handlingsteori och är en mekanismbaserad teori om brott och dess orsaker. Den grundläggande tanken bakom SAT är att alla typer av brottslighet kan förklaras genom att analysera interaktionen mellan person-miljö-kontext och dess förändringar. Sammanfattat handlar tillvägagångssättet om att identifiera hot spots, hot times och hot products för att sedan sätta in situationsspecifika åtgärder.

Metod

Arbetet med handlingsplanen består av en dokumentanalys, en kunskapsöversikt om SAT och intervjuer. Det kunskapshöjande arbetet består av en workshop och utbildning kring brottsförebyggande arbete för berörda aktörer i Olofströms kommun.

Resultat

Uppdraget är pågående, om du är intresserad av att veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta tobias.karstrom@urbanutveckling.se

Är du intresserad av uppdraget och vill veta mer om hur vi kan bidra till det brottsförebyggande arbetet i din kommun? Hör av dig så berättar vi mer!

Kontaktpersoner för uppdraget:

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!