Utemiljöupprustning i Trelleborg

Boendedialog inför utemiljöupprustning på Fagerängen och Malörten i Trelleborg

Uppdrag: Trelleborgshem har vid ett flertal tillfällen anlitat Urban Utveckling som ett processtöd i samband med omfattande upprustningar i bostadsområdena Fagerängen och Malörten i Trelleborg. Områdena hade behov av att främja de boendes engagemang och delaktighet, samtidigt som en upprustning av den gemensamma utemiljön var nödvändig för att skapa en tillgänglig, trygg och stimulerande miljö för hyresgästerna.

En utmaning i uppdraget var att utforma de relativt små innergårdarna på ett sätt som skapade trivsamma och konfliktfria miljöer även om områdenas demografi var mycket varierad utifrån ålder och hushållssammansättning. I Fagerängen fanns det dessutom en betydande problematik med otrygghet, nedskräpning och vandalisering av miljöhus, planteringar och fasta installationer. 

Vad gjorde Urban Utveckling?

Boendedialog → Genomfördes gårdsvis för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de boende att delta och utnyttja deras kunskap om hur sin närmiljö fungerar.

Boendedialog med fokus på barn och unga → Bidra till utformningen av en större aktivitetsyta i Fagerängen där barnen fick rita, skriva och berätta hur de ville utforma sin innergård.

Återkopplande dialogtillfälle → Urban Utveckling utformade idéskisser utifrån de boendes önskemål och synpunkter och genomförde ännu ett dialogtillfälle där hyresgästerna fick ett till tillfälle att komma med feedback.

Totalt involverades hundratals hyresgäster i dialogerna.

Resultat: Trelleborgshem har kunnat stärka tilliten och kontakten mellan hyresgäster och bovärdar, utöver att områdenas utemiljöer anpassades till hyresgästernas behov. Dialogtillfällena bidrog till att skapa en trygg arena för människor som vanligtvis inte umgås med varandra, där de kunde föra ett konstruktivt samtal om hur gården upplevs och hur de tycker att den borde användas. Trelleborgshem och deras landskapsarkitekter och entreprenörer förde vidare underlaget Urban Utveckling bidragit med och använde det som underlag till det fortsatta projekterings- och anläggningsarbetet.

”Urban Utveckling utförde uppdraget väldigt noggrant och hade ett professionellt förarbete, utförande och återkoppling. Vi hade tät och bra dialog genom hela projektet och de fanns alltid tillgängliga och var ett bra bollplank” – Gustav Lusth, Projektledare underhåll Trelleborgshem

Före- och efterbilder i Malörten, Trelleborg

Kontaktpersoner för uppdraget:

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!