Sök
Stäng denna sökruta.

Utvärdering av föräldraskapsstöd

Utvärdering av föräldraskapsstöd i Motala kommun

Inledning

Vi på Urban Utveckling genomför just nu en utvärdering av Motala kommuns föräldraskapsstöd. Syftet är att få en fördjupad förståelse för hur arbetet med föräldraskapsstöd fungerar i kommunen och hur det kan utvecklas i ett preventivt syfte för att minska problematiska utfall hos barn och unga. Inom ramen för uppdraget ska vi också bidra med kunskapsutveckling för involverade aktörer utifrån målet att skapa ett effektivt verksamhetsöverskridande arbete för alla vårdnadshavare och dess barn i Motala. 

Vad är föräldraskapsstöd?

Föräldraskapsstöd innefattar aktiviteter, insatser och verksamheter som är riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet för att stärka föräldraförmågan och relationen mellan barn och förälder. Stödet kan erbjudas på tre olika nivåer; universell, selektiv och indikerad. Den universella nivån syftar till att nå ut till alla föräldrar i Sverige, oavsett individuella behov eller utmaningar, och kan fungera som ett sätt fånga upp de föräldrar och familjer som är i behov av mer riktade stödinsatser.

Metod

Uppdraget består av två huvudsakliga delar; Utvärdering av erbjudandet föräldraskapsstöd samt kunskapsutveckling och rekommendationer för ett verkningsfullt stöd. Utvärderingen genomförs bland annat genom en genomlysning och intervjuer med verksamma inom befintliga arenor, program och övriga insatser som erbjuder stöd för kommunens föräldrar, för att förstå samspel, glapp och framgångsfaktorer i arbetet.

Kunskapsutvecklingen utgör den avslutande delen i uppdraget och utförs genom en konferens som syftar till att sprida resultat av hindrande och gynnsamma kontexter av föräldraskapsstöd utifrån ett brottsförebyggande perspektiv för Motala kommun och berörda aktörer.

Resultat

Uppdraget pågår fram till december, om du har några frågor om projektet eller vill veta mer är du välkommen att kontakta emelie.robinson@urbanutveckling.se

Är du intresserad av föräldraskapsstödets roll som preventiv insats och vill veta mer om hur vi kan bidra till det brottsförebyggande arbetet i din organisation? Hör av dig så berättar vi mer!

Kontaktpersoner för uppdraget:

Emelie R 600x

Emelie Robinson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!