Utvärdering av lagliga graffitiväggar

Urban Utveckling genomför med stöd från Brottsförebyggande rådet en utvärdering av lagliga graffitiväggar. Kunskapen om hur lagliga graffitiväggar inverkar på frekvensen olaglig graffiti eller klotter är mycket begränsad. Mycket lite forskning på detta område har utförts och slutsatser som visar på lagliga graffitiväggars inverkan på brott är mycket vaga. Läs mer på BRÅs hemsida eller en artikel i Upsala nya tidning.

För mer information kontakta Vilhelm Meyer.

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.