Utvärdering av lokala insatser för att minska brottsligheten bland ungdomar i Bjuvs kommun

En utvärdering om den insatta väktarbilen på skolfastigheter under 2018 och 2019 i Bjuvs kommun

Bjuvs kommun beviljades 2019 ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet (Brå) för att utvärdera en riktad insats som kommunen bedrivit mellan åren 2018–2019. Kommunen såg en ökning av skadegörelsen kring skolfastigheter runt om i kommunen. För att hantera utmaningen sattes en väktarbil in, som under somrarna patrullerat kring flertalet skolfastigheter. Brottsligheten har primärt avsett skadegörelse, narkotikahandel, trafikrelaterad brottslighet, samt stundtals våldsbrott. Bjuvs kommun hade initialt själva upplevt en minskning av brottsfrekvensen och kostnader för skadegörelsen kring platserna sedan de dragit igång projektet ”Trygg sommar”. För att undersöka upplevelsen på djupet anlitades Urban Utveckling för att genomföra en utvärdering av projektet. 

Utvärderingen innefattade intervjuer med inblandade aktörer, statistisk granskning av brottsstatistik samt lokala trygghetsmätningar. Urban Utveckling genomförde även platsbesök på samtliga skolor för att skapa sig en förståelse för de den fysiska miljön och dess förutsättningar. Utifrån underlaget kunde Urban Utveckling ge ytterligare rekommendationer kring vidare utveckling för det brottsförebyggande arbetet. 

Utredningen resulterade i förslag på att vidareutveckla de insatta situationella åtgärderna, samt komplettera med sociala åtgärder för att identifiera och förebygga orsaken bakom utmaningarna med brottsligheten.  

Bild från Jens Billeskolan i Bjuvs kommun vid ett platsbesök kvällstid.


Kontaktpersoner för uppdraget:

Tobias Karström 600px

Tobias Karström

Projektledare / brottsförebyggare

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!