Utvärdering av lokala insatser för att minska brottsligheten bland ungdomar i Bjuvs kommun

En utvärdering om den insatta väktarbilen på skolfastigheter under 2018 och 2019 i Bjuvs kommun

Uppdrag: Bjuvs kommun initierade till projektet “trygg sommar” då de sett en ökning av skadegörelse kring skolfastigheter runt om i kommunen. Inom projektet sattes en väktarbil in som åtgärd, som under somrarna patrullerade kring flertalet skolfastigheter för att på så sätt minska brottsligheten gällande skadegörelse, narkotikahandel, trafikrelaterad brottslighet samt stundtals våldsbrott. Bjuvs kommun hade initialt själva upplevt en minskning av brottsfrekvensen men Urban Utveckling anlitades för att genomföra en djupdykande utvärdering av projektet och den riktade insatsen.

Utvärderingen:

  • Intervjuer → med inblandade aktörer
  • Statistisk granskning → av brottsstatistik
  • Trygghetsmätningar → Lokalt i Bjuv och vid skolfastigheterna
  • Platsbesök → På samtliga skolor för att skapa sig en förståelse för den fysiska miljön och dess förutsättningar. 

Resultat: Utredningen resulterade i förslag från Urban Utveckling på hur man kan vidareutveckla de insatta situationella åtgärderna för att verka brottsförebyggande, samt vi komplettera med sociala åtgärder för att identifiera och förebygga orsaken bakom utmaningarna med brottsligheten. 

Vill du veta mer? Läs hela rapporten här.

Bild från Jens Billeskolan i Bjuvs kommun vid ett platsbesök kvällstid.


Kontaktpersoner för uppdraget:

Tobias Karström 600px

Tobias Karström

Projektledare / brottsförebyggare

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!