Sök
Stäng denna sökruta.

Utvärdering av trygghetsvärdar

Utvärdering av trygghetsvärdar

Inledning

Vi på Urban Utveckling fått i uppdrag av Lomma kommun att utvärdera vilka effekter kommunens arbete med trygghetsvärdar och smart kameraövervakning har haft på skadegörelse, ordningsstörningar och den upplevda tryggheten. Utvärderingen syftar till att få en inblick i insatsernas betydelse för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Lomma kommun har sedan 2006 använt sig av kommunalt anställda trygghetsvärdar som en trygghetsskapande insats. Trygghetsvärdarna arbetar samtliga dagar och kvällar under året för att genom närvaro förebygga, förhindra och bistå med kartläggning av brott och otrygghetsskapande händelser. I Lomma kommun innebär uppdraget som trygghetsvärd att bistå som trygghetsskapande resurs genom situationell prevention, att bistå med service till medborgare och att agera som första insatsperson vid behov.

Metod

Uppdraget genomförs medels intervjuer, en enkätstudie och statistikanalys. I uppdraget ingår även ett platsbesök där vi på Urban Utveckling följer med trygghetsvärdarna under ett pass för att observera arbetssätt och ta del av de situationer de möter i det samlade uppdraget. Under platsbesöket utförs även en inventering av brottsdrivande faktorer vid 4 utvalda skolor, som kommer att användas som underlag i det situationella preventionsarbetet.

Resultat

Uppdraget pågår fram till december, om du nyfiken på att redan nu få veta mer är du välkommen att kontakta emelie.robinson@urbanutveckling.se

Är du intresserad av uppdraget och vill veta mer om hur en liknande utvärdering skulle kunna bidra till det brottsförebyggande arbetet i din kommun? Hör av dig så berättar vi mer!

Kontaktpersoner för uppdraget:

Emelie R 600x

Emelie Robinson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!