Sök
Stäng denna sökruta.

Utveckling av föräldraskapsstöd

Utveckling av föräldraskapsstöd i Nacka kommun

Inledning

I Nacka kommun har vi på Urban Utveckling fått i uppdrag att bidra till arbetet med att vidareutveckla kommunens föräldraskapsstöd. Uppdraget, som sker inom ramen för BRÅ:s ekonomiska stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder, syftar bland annat till att få bättre kunskap om de behov och förutsättningar som existerar hos föräldrar i kommunen, med särskilt fokus på stadsdelen Fisksätra. I uppdraget genomförs också en nationell omvärldsanalys i form av en dokument- och intervjustudie, där syftet är att erhålla kunskap och erfarenhet från andra kommuner runt om i landet som har sett mätbara resultat och effekter av sitt arbete med föräldraskapsstöd. Därefter presenterar vi våra förslag till vidare arbete samt en strategi för hur kommunens föräldraskapsstöd kan utvecklas, med särskild fokus på målgruppsanpassning, kommunikation och uppföljning av resultat och effekt.

Vad är föräldraskapsstöd?

Föräldraskapsstöd innefattar aktiviteter, insatser och verksamheter som är riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet för att stärka föräldraförmågan och relationen mellan barn och förälder. Stödet kan erbjudas på tre olika nivåer; universell, selektiv och indikerad. Den universella nivån syftar till att nå ut till alla föräldrar i Sverige, oavsett individuella behov eller utmaningar, och kan fungera som ett sätt fånga upp de föräldrar och familjer som är i behov av mer riktade stödinsatser.

Metod

Uppdragets delmoment innefattar en intervjustudie med föräldrar i Fisksätra, observationsstudier under kommunens familjeträffar, samt en omvärldsanalys där kunskap och erfarenheter samlas in från andra kommuner i landet.

Resultat

Uppdraget är pågående, om du nyfiken på att redan nu få veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta imad.bensaid@urbanutveckling.se.

Är du intresserad av föräldraskapsstödets roll som preventiv insats och vill veta mer om hur vi kan bidra till det brottsförebyggande arbetet i din kommun? Hör av dig så berättar vi mer!

Kontaktpersoner för uppdraget:

Imad Bensaid 600x

Imad Bensaid

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!