Utveckling Bäckby

Utveckling Bäckby - Fastighetsägarsamverkan i Västerås

Vad? Utveckling Bäckby är en BID-inpirerad förening som bildades 2015 och arbetar lokalt i Bäckby i Västerås. Föreningen samlar fastighetsägare i Bäckby för att gemensamt bidra till att Bäckby är en plats som välkomnar alla, där alla känner sig trygga, och där alla verkar, lever och bor på samma villkor. Västerås stad är med i föreningen. 

Urban Utvecklings arbete för Utveckling Bäckby: Urban Utveckling arbetar med projektledning för att ge föreningen större kapacitet och resurser att arbeta för att nå de uppsatta sina målen. Tillsammans med Utveckling Bäckby driver Urban Utveckling arbetet framåt och genomför och samordnar projekt i stadsdelen som på olika sätt bidrar till föreningens vision. 

Som en del i arbetet med att bidra till att förbättra Bäckby och stärka alla de positiva krafterna så har vi utveckla sidan Bäckby.nu som samlar information om aktiviteter, lokala aktörer och verksamheter för att underlätta. Bäckby.nu för underlättar både för boende och verksamma att hitta allt bra som händer och sker i området.

Exempel på insatser som Urban Utveckling driver i Utveckling Bäckby

Arbetet har haft ett stort fokus på att involvera rätt aktörer, för att samla kunskap om hur olika ytor fungerar samt att de som har möjlighet att göra skillnad kommer ut på plats. Insatserna ger även utrymme för förbättrad samverkan med de aktörer som äger rådighet över platserna.

Såhär säger Mikael Källqvist, VD på Bostads AB Mimer, om vårt arbete i Utveckling Bäckby

“Urban Utveckling tillför precis det som vi efterfrågar på Bäckby. Kompetens och omvärldskoll samt att konsulten tar våra aktiviteter vidare när linjen fastnar i vardagsbestyren. Ett samarbete som fungerar utmärkt.”

Vill du veta mer?

Jonas Calander

Jonas Calander

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!