Långsiktig utvecklingsstrategi för Valsta, med Valsta Centrum i fokus.

Långsiktig utvecklingsstrategi för att öka jämställdhet, förbättra uppväxtvillkor och motverka segregation

År 2020 anlitades Urban Utveckling av Vi är Valsta för att ta fram ett kunskapsunderlag och utvecklingsstrategi. Syftet med projektet var att på lång sikt kunna minska och motverka segregation genom att undersöka platsens förutsättningar, hinder och potential. Även att testa hypotesen om förtätning av området i kombination med andra åtgärder skulle ha en positiv inverkan på det lokala centrumet och området i stort. 

Kunskapsunderlaget som Urban Utveckling tog fram bestod av en nulägesanalys, en omvärldsanalys och en behovsanalys. Utifrån kunskapsunderlaget formulerade Urban Utveckling en långsiktig utvecklingsstrategi för Valsta, med Valsta centrum i fokus. Den långsiktiga utvecklingsstrategin innefattar åtgärdsförslag som bidrar till att segregationen kan minska, öka jämställdhet och förbättra uppväxtvillkor. Förslagen innefattar bland annat förtätning som ett verktyg för att bygga trygga offentliga platser, samt förutsättningar för det lokala centrumets utveckling. Förslagen lyfter även fastighetsägarnas roll i att arbeta med insatser för att stärka områdets kollektiva förmåga. 

Kontaktpersoner för uppdraget:

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!