Långsiktig utvecklingsstrategi för Valsta, med Valsta Centrum i fokus.

Långsiktig utvecklingsstrategi för att öka jämställdhet, förbättra uppväxtvillkor och motverka segregation

Uppdraget: Urban Utveckling anlitades av fastighetsägarföreningen Vi i Valsta för att ta fram ett kunskapsunderlag och en utvecklingsstrategi. Syftet med projektet var att på lång sikt kunna minska och motverka segregation genom att undersöka platsens förutsättningar, hinder och potential men även att testa hypotesen om förtätning av området i kombination med andra åtgärder skulle ha en positiv inverkan på det lokala centrumet och området i stort.

Metod för insamling av kunskapsunderlag och utvecklingsstrategi:

  • Nulägesanalys
  • Omvärldsanalys
  • Behovsanalys

Resultat: Utifrån kunskapsunderlaget formulerade Urban Utveckling en långsiktig utvecklingsstrategi för Valsta, med Valsta centrum i fokus. Den långsiktiga utvecklingsstrategin innefattar åtgärdsförslag som bidrar till att segregationen kan minska, jämställdheten öka och förbättrade uppväxtvillkor. Förslagen innefattar bland annat förtätning som ett verktyg för att bygga trygga offentliga platser, samt förutsättningar för det lokala centrumets utveckling. Förslagen lyfter även fastighetsägarnas roll i att arbeta med insatser för att stärka områdets kollektiva förmåga. 

Kontaktperson för uppdraget:

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!