Vårt tjänsteutbud

Våra uppdrag börjar ofta med ett samtal om en plats eller område som ska utvecklas. Gemensamt diskuterar vi såväl era som platsen behov och förutsättningar. Här presenteras de tjänster vi erbjuder, men vi är alltid öppna för nya upplägg och typer av uppdrag inom vårt expertisområde.

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet av att bygga upp, utveckla och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar.

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar.

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning med oss? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt upp under åren.

Trygghet och brottsförebyggande

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Tillgänglighet och äldres boende

Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Projektledning och processtöd

Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar.

Medborgardialog

Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Analyser och kartläggning av segregation

Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Låt oss jobba tillsammans!

Ring eller maila så diskuterar vi vad vi kan göra tillsammans.