Sök
Stäng denna sökruta.

Vårt tjänsteutbud

Våra uppdrag börjar ofta med ett samtal om en plats eller område som ska utvecklas. Gemensamt diskuterar vi såväl era som platsens behov och förutsättningar. Här presenteras de tjänster vi erbjuder, men vi är alltid öppna för nya upplägg och typer av uppdrag inom vårt expertisområde.

Områdesutveckling

Urban Utveckling arbetar med att analysera hur livsmiljöers fysiska förutsättningar, potential och utvecklingsmöjligheter kan förändras för att främja trygghet, trivsel och attraktion.

Trygghet och brottsförebyggnade

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Sociala analyser

Urban Utveckling arbetar med analysera och kartlägga kommuner, områden eller platsers sociala värde, förutsättningar och utvecklingspotential.

BID – inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet av att bygga upp, utveckla och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar.

Barn och ungas livsvillkor

Urban Utveckling arbetar med att förbättra livsvillkoren för barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar.

Medborgardialog

Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Tillgänglighet och äldres boende

Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Strategisk rådgivning

Vi erbjuder strategisk rådgivning till olika typer av aktörer i områden med socioekonomiska utmaningar.

Tillgänglighet och äldres boende

Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Låt oss jobba tillsammans!

Ring eller maila så diskuterar vi vad vi kan göra tillsammans.