Vårt tjänsteutbud

Våra uppdrag börjar ofta med ett samtal om en plats eller område som ska utvecklas. Gemensamt diskuterar vi såväl era som platsen behov och förutsättningar. Här presenteras de tjänster vi erbjuder, men vi är alltid öppna för nya upplägg och typer av uppdrag inom vårt expertisområde.

Trygghet och brottsförebyggande

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Medborgardialog

Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet av att bygga upp, utveckla och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar.

Projektledning och processtöd

Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar.

Sociala analyser

Urban Utveckling arbetar med analysera och kartlägga kommuner, områden eller platsers sociala värde, förutsättningar och utvecklingspotential.

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning med oss? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt upp under åren.

Områdesutveckling

Urban Utveckling arbetar med att analysera hur livsmiljöers fysiska förutsättningar, potential och utvecklingsmöjligheter kan förändras för att främja trygghet, trivsel och attraktion.

Tillgänglighet och äldres boende

Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Låt oss jobba tillsammans!

Ring eller maila så diskuterar vi vad vi kan göra tillsammans.