Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Platsanalyser

Urban Utveckling arbetar oftast på uppdrag av byggherrar, fastighetsägare eller kommuner och gör analyser, kartläggningar, utredningar och stöd i tidiga skeden av planprocesser eller byggprojekt. Det kan gälla både utveckling av bostadsområden och mötesplatser som lokala centrum.

I tidiga skeden av byggprojekt tar vi fram underlag kopplat till sociala och kulturella värden i området. Vi identifierar platsens själ och identitet vilket sedan kan ingå i beslutsunderlag inför t.ex. förvärv av fastigheter eller utveckling av den fysiska miljön i ett område. Vi hjälper också kommuner och byggherrar att identifiera lämpliga markanvisningar för bostäder.

I detaljplaneärenden genomför vi bland annat sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser för att kartlägga hur ett projekt kan komma att påverka ett område eller en plats ur dessa perspektiv. Vi bistår också med olika former av processtöd i planprocessen.

Vi tar fram gedigna planeringsunderlag som skapar förutsättningar för att projekten blir långsiktigt hållbara och framgångsrika, såväl ekonomiskt som socialt. Vi använder oss bland annat av egna observationer, statistiska underlag samt dialog med boende och andra intressenter.

Exempel på tjänster:

• Områdesanalyser, sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser i detaljplaneprocesser

• Sociala och kulturella analyser i samband med förvärv eller markanvisning

• Platsanalys i samband med utvecklingsprojekt eller platsmarknadsföring

• Analys av lokala centrum utifrån trygghetsaspekter samt förutsättningar för handel

 

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.

 • havafast-logga
 • Locum bla
 • hudd logo fyrf sve
 • balder-logo
 • hultsfred logo
 • emmaboda
 • nynashamns
 • Barkehus
 • Skelleftea kommun
 • stockholmshemprod
 • Stockholms stad logotyp svart
 • hudiksvallsbostader logotype
 • oporten logo retina
 • ncc logo
 • LesseboHus logoCMYK
 • Peab
 • mellerud
 • loga-ragfast
 • Botkyrkabyggen
 • Logo-Hedemorabostader
 • FastiJarva cmyk3
 • 2d
 • riksbyggen
 • arvikafastighetsab
 • fastpartner-1
 • NCC logo
 • stockholm the
 • Logo-saterbo 1
 • Storfors Kommun
 • stangastaden logga
 • jarfalla logo
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • olofstromshus
 • malmoe
 • tmr stockholm
 • Sundbyberg FB Halm
 • 1c
 • rattvik logga
 • Lekebergs Bostader
 • SB logo cmyk
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • Telge
 • nybo-logga
 • SaeBO-logo
 • Tierpsbyggen logotype
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • 1d
 • Boverket-logo-250
 • JarfallahusLogo352px
 • HUGEloggo
 • krokomsbostader