Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Medborgar- och boendedialog 

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur den fysiska utformningen påverkar livsmiljön, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Med vår gedigna erfarenhet om hur boendes engagemang kan fångas och användas kan vi tillsammans med våra övriga kunskaper ta fram förslag på åtgärder, både för den fysiska miljön och för sociala investeringar.

Vi använder oss av olika dialogmetoder med allt från uppsökande dialog och gåturer, till workshops och fokusgrupper. Vi anpassar våra dialogmetoder för att nå ut till så många hyresgäster som möjligt och med hög representativitet från de målgrupper som man vill involvera. Vår erfarenhet är att om de boende involveras i områdesutvecklingen får man inte bara en ökad kundnöjdhet, men också positiva sidoeffekter såsom minskad skadegörelse, omflyttning och otrygghet.

När det gäller medborgardialog i kommunala planprocesser har vi utvecklat metoder för att hjälpa kommuner att samla in den lokala kunskap som finns, och fånga upp de tankar och idéer som kan underlätta arbetsprocessen för kommunen. Det handlar både om att stärka demokratin på lokal nivå och ta fram relevanta planeringsunderlag som baseras på invånarnas uppfattningar. Det finns stort värde i att genomföra en välplanerad dialog i ett tidigt skede av planprocessen, eftersom det leder till minskade överklaganden i senare skeden.

Exempel på tjänster:

 • Medborgardialog i kommunala planprocesser
 • Boendedialog vid upprustning av utemiljö eller inför omfattande renoveringar exempelvis stambyten
 • Dialog med barn och unga för att få barnens eget perspektiv i barnkonsekvensanalyser

Se filmen från utemiljöupprustningen i Fredriksberg i Västerås som baseras på vår boendedialog för Mimer

 • olofstromshus
 • SB logo cmyk
 • stockholmshemprod
 • HUGEloggo
 • mellerud
 • malmoe
 • jarfalla logo
 • Boverket-logo-250
 • SaeBO-logo
 • Sundbyberg FB Halm
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • 1c
 • Storfors Kommun
 • Barkehus
 • fastpartner-1
 • rattvik logga
 • hudd logo fyrf sve
 • emmaboda
 • Botkyrkabyggen
 • balder-logo
 • loga-ragfast
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • stockholm the
 • krokomsbostader
 • havafast-logga
 • FastiJarva cmyk3
 • 1d
 • arvikafastighetsab
 • Logo-saterbo 1
 • oporten logo retina
 • Logo Orsa
 • riksbyggen
 • stangastaden logga
 • Locum bla
 • Peab
 • Stockholms stad logotyp svart
 • Logo-Hedemorabostader
 • NCC logo
 • nynashamns
 • Skelleftea kommun
 • tmr stockholm
 • Lekebergs Bostader
 • hudiksvallsbostader logotype
 • hultsfred logo
 • nybo-logga
 • JarfallahusLogo352px
 • Telge
 • 2d
 • ncc logo
 • LesseboHus logoCMYK
 • Tierpsbyggen logotype