Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Kommande föreläsningar

2 februari 2021: Urban Utveckling håller en heldagsutbildning som arrangeras av Finlands kommunförbund. Utbildningen handlar om kommunal utveckling i socioekonomiskt utsatta områden och hålls på svenska.
För anmälan och mer information klicka här. 

17 februari 2021: Urban Utveckling medverkar i den digitala seminarieserien "Framtidssäkert boende - Bra boende för äldre" som anordnas av Sveriges Allmännytta.
För anmälan och mer information klicka här.   

Oktober 2020 - april 2021: Urban Utveckling medverkar under en åtta dagars lång utbildning om hur det sociala kapitalet kan höjas i ett bostadsområde som Sveriges Allmännytta anordnar. Utbildningsdatumen är: 13-14 oktober, 1-2 december, 10-11 februari 2021 och 21-22 april 2021.
För anmälan och mer information klicka här. 


Vi kan skräddarsy en föreläsning efter era behov, eller tala utifrån några av de ämnen som just nu är aktuella för oss:

Samverkan för ökad trygghet och trivsel

En ambitionshöjning för att öka trygghet och trivsel i ett område kräver oftast samverkan mellan olika parter. Urban Utveckling har varit delaktiga i utvecklingen och driften av fyra fastighetsägarföreningar i Stockholm. Föreningarna samlar majoriteten av fastighetsägarna i området och samverkar sedan med kommunens olika förvaltningar och polisen. Under föreläsningen går vi igenom hur man bygger upp en förening, hur man skapar långsiktiga förutsättningar och ger exempel på framgångsrika insatser som genomförts i de föreningar som vi verkar.

Utveckla området tillsammans med de boende – så skapar du en förtroendefull och givande dialog

Urban Utveckling har de senaste två åren genomfört ett 40-tal boendedialoger i samband med utemiljöupprustning i socioekonomiskt utsatta områden. Vår erfarenhet är att rätt genomförd, kan en dialog underlätta för fastighetsägare att hantera de olika intressen och åsikter som finns bland de boende samtidigt som förståelsen för varandra ökar. Boendedialog kan även vara ett framgångsrikt verktyg för att lösa utmaningar med sophantering, otillåten trafik i bostadsområdet eller oro inför om- och nybyggnation. Under föreläsningen berättar vi om de olika metoder vi använder för att samla en bred representation. Vi tar upp både framgångsfaktorer och felsteg och rustar er med bra verktyg för att själva utveckla området tillsammans med era hyresgäster.

Brottspreventiva och trygghetsfrämjande aspekter av byggd miljö –en studie av tio förortscentrum i Stockholm

Med finansiering från Brottsförebyggande rådet har vi haft möjligheten att på eget initiativ genomföra ett flertal mer omfattande utvärderingar. Den senaste syftade till att utvärdera hur upplevd trygghet och brottsförebyggande åtgärder i förortscentrum kan kopplas till faktorer i den fysiska miljön. Under föreläsningen går vi igenom hur man kan förhålla sig till den diskrepans mellan brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder som anses uppstå när brottsprevention blir en fråga om social exkludering, medan trygghetsfrämjande är en fråga om social inkludering. Vi redovisar också de tio platsernas olika karaktärsdrag och de slutsatser vi kunnat dra i vår utvärdering.

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden - metoder och tillvägagångssätt

Vår heldagsutbildning handlar om hur du kan arbeta metodiskt och långsiktigt med att lyfta socialt utsatta bostadsområden. Du får lära dig hur du kartlägger ett områdes utmaningar och problem, väljer vad du ska fokusera på, olika konkreta metoder och tillvägagångssätt för att hantera utmaningarna genom delaktighet och dialog, arbeta med samverkan och brottsförebyggande åtgärder. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i socialt utsatta bsotadsområden och har genomfört kartläggningar, dialoger och trygghetsåtgärder i stadsdelar över hela landet. Vi arbetar även löpande med frågorna i flera fastighetsägarföreningar. 

 

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.

 • Sundbyberg FB Halm
 • emmaboda
 • Stockholms stad logotyp svart
 • Peab
 • 1c
 • Locum bla
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • Botkyrkabyggen
 • Logo Orsa
 • stockholmshemprod
 • 1d
 • arvikafastighetsab
 • havafast-logga
 • hultsfred logo
 • Lekebergs Bostader
 • Logo-saterbo 1
 • HUGEloggo
 • fastpartner-1
 • LesseboHus logoCMYK
 • nynashamns
 • Telge
 • Tierpsbyggen logotype
 • SaeBO-logo
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • JarfallahusLogo352px
 • 2d
 • SB logo cmyk
 • krokomsbostader
 • riksbyggen
 • FastiJarva cmyk3
 • hudd logo fyrf sve
 • hudiksvallsbostader logotype
 • oporten logo retina
 • stangastaden logga
 • Logo-Hedemorabostader
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • olofstromshus
 • rattvik logga
 • Skelleftea kommun
 • malmoe
 • stockholm the
 • Barkehus
 • balder-logo
 • jarfalla logo
 • loga-ragfast
 • NCC logo
 • nybo-logga
 • mellerud
 • Boverket-logo-250
 • ncc logo
 • Storfors Kommun
 • tmr stockholm