En viktig del i arbetete med att lyfta bostadsområden är att förbättra bilden genom platsmarknadsföring. 

Platsmarknadsföring

Det sägs att en plats inte är en plats utan människorna som befolkar den. Det är alltid kulturella komponenter som så att säga 'gör platsen'. Det är dessa komponenter eller några av dem som vi sedan förknippar en plats med. Platsens rykte eller varumärke är något som går att utveckla parallellt med annan utveckling av området. Att stärka en plats varumärke kan göra arbetet med att lyfta platsen socialt eller fysiskt avsevärt enklare. 

Urban Utveckling har metoder för att på ett effektivt sätt inhämta kunskap om platsens unika förutsättningar och identitet. Detta material analyseras sedan och sammanställs för att kunna användas i olika former av marknadsföring.

Att sälja platsen

Urban Utveckling har arbetat fram ett koncept för platsmarknadsföring med hjälp av storytelling. Målet med konceptet är att skapa mer djup i marknadsföringen och addera mer personlig prägel. Till de områdesbeskrivningar som levereras av bostadsbyggare eller fastighetsmäklare vid marknadsföring av fastigheter eller bostäder tillför vi en dimension, nämligen hur platsen upplevs av de som lever och verkar där. Detta skapar en personligare koppling för den person eller det företag som är spekulanter på fastigheten eller bostaden, och kan vara avgörande för beslutet att investera i, eller att flytta till ett område man inte känner så väl.

Kontakta Vilhelm Meyer för mer information.