Projektledning och processtöd

Projektledning och processtöd

Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar.

Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar.

Urban Utveckling erbjuder löpande projektledning och processtöd till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar. Flera av våra medarbetare arbetar löpande på plats hos uppdragsgivaren med utveckling av områden med socioekonomiska utmaningar, social hållbarhet och trygghetsfrågor.

Med erfarenhet från över 100 uppdrag i utsatta områden, samt stor förståelse för förvaltning och områdesutveckling har vi lätt att komma in i arbetet. Vi kan bistå under en period med hög arbetsbelastning eller när en tjänst är vakant, exempelvis på grund av föräldraledighet. Arbetet kan pågå under en kortare eller längre period, heltid eller i mindre omfattning.

Vill du veta mer?

Kontakta VD Vilhelm Meyer för mer information.