Vad kan vi göra?

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Platsanalyser

Urban Utveckling arbetar oftast på uppdrag av byggherrar, fastighetsägare eller kommuner och gör analyser, kartläggningar, utredningar och stöd i tidiga skeden av planprocesser eller byggprojekt. Det kan gälla både utveckling av bostadsområden och mötesplatser som lokala centrum.

I tidiga skeden av byggprojekt tar vi fram underlag kopplat till sociala och kulturella värden i området. Vi identifierar platsens själ och identitet vilket sedan kan ingå i beslutsunderlag inför t.ex. förvärv av fastigheter eller utveckling av den fysiska miljön i ett område. Vi hjälper också kommuner och byggherrar att identifiera lämpliga markanvisningar för bostäder.

I detaljplaneärenden genomför vi bland annat sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser för att kartlägga hur ett projekt kan komma att påverka ett område eller en plats ur dessa perspektiv. Vi bistår också med olika former av processtöd i planprocessen.

Vi tar fram gedigna planeringsunderlag som skapar förutsättningar för att projekten blir långsiktigt hållbara och framgångsrika, såväl ekonomiskt som socialt. Vi använder oss bland annat av egna observationer, statistiska underlag samt dialog med boende och andra intressenter.

Exempel på tjänster:

• Områdesanalyser, sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser i detaljplaneprocesser

• Sociala och kulturella analyser i samband med förvärv eller markanvisning

• Platsanalys i samband med utvecklingsprojekt eller platsmarknadsföring

• Analys av lokala centrum utifrån trygghetsaspekter samt förutsättningar för handel

 

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning?

  

 

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgar- och boendedialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Platsanalyser

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer

 • olofstromshus
 • FastiJarva cmyk3
 • stangastaden logga
 • SaeBO-logo
 • 1d
 • stockholm the
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • Telge
 • arvikafastighetsab
 • malmoe
 • Storfors Kommun
 • loga-ragfast
 • oporten logo retina
 • riksbyggen
 • hudiksvallsbostader logotype
 • LesseboHus logoCMYK
 • stockholmshemprod
 • Sundbyberg FB Halm
 • Skelleftea kommun
 • Logo-Hedemorabostader
 • 1c
 • balder-logo
 • Logo-saterbo 1
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • Locum bla
 • hultsfred logo
 • NCC logo
 • ncc logo
 • Stockholms stad logotyp svart
 • nynashamns
 • fastpartner-1
 • Botkyrkabyggen
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • mellerud
 • Lekebergs Bostader
 • hudd logo fyrf sve
 • jarfalla logo
 • nybo-logga
 • havafast-logga
 • 2d
 • JarfallahusLogo352px
 • HUGEloggo
 • Tierpsbyggen logotype
 • SB logo cmyk
 • tmr stockholm
 • Peab
 • rattvik logga
 • emmaboda
 • krokomsbostader
 • Boverket-logo-250
 • Barkehus