Vad kan vi göra?

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Projektledning

Vi utför löpande uppdrag inom projektledningstjänster och processtöd till kommuner, fastighetsägare och fastighetsföreningar med perspektiv på utveckling av områden och bostadsmiljöer samt effektiv förvaltning och väl fungerande dialog med boende.

 

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning?

  

 

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgar- och boendedialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Kartläggningar

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer

 • Botkyrkabyggen
 • Barkehus
 • balder-logo
 • tmr stockholm
 • Sundbyberg FB Halm
 • Logo-Hedemorabostader
 • hudd logo fyrf sve
 • jarfalla logo
 • Stockholms stad logotyp svart
 • Storfors Kommun
 • Lekebergs Bostader
 • Boverket-logo-250
 • Peab
 • Skelleftea kommun
 • stockholmshemprod
 • krokomsbostader
 • 2d
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • HUGEloggo
 • Telge
 • rattvik logga
 • havafast-logga
 • riksbyggen
 • oporten logo retina
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • olofstromshus
 • hudiksvallsbostader logotype
 • Locum bla
 • hultsfred logo
 • SB logo cmyk
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • SaeBO-logo
 • fastpartner-1
 • 1d
 • arvikafastighetsab
 • JarfallahusLogo352px
 • LesseboHus logoCMYK
 • mellerud
 • nybo-logga
 • loga-ragfast
 • stockholm the
 • NCC logo
 • malmoe
 • ncc logo
 • Logo Orsa
 • stangastaden logga
 • Logo-saterbo 1
 • emmaboda
 • nynashamns
 • Tierpsbyggen logotype
 • FastiJarva cmyk3
 • 1c