Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Trygghet och brottsförebyggande insatser

Urban Utveckling har i över tio års tid arbetat nära fastighetsägare och kommunala aktörer för att utveckla attraktivitet och trivsel i socioekonomiskt utsatta stadsdelar. Att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande är därför en av hörnstenarna i vårt arbete. Vår erfarenhet kommer både från flertalet analysuppdrag och från det dagliga arbetet i fastighetsägarföreningar runt om i Stockholm. Förutom ett renodlat brottsförebyggande arbete adderar vi de sociala och kulturella perspektiven för att utifrån de boendes upplevelser och den kollektiva förmågan utveckla trygghet och tillit.

Exempel på tjänster:

• Utvärderingar av effekter av brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i byggd miljö och i arkitektrigningar baserade på CPTED-modellen

• Anordnar trivsel- och trygghetsvandringar tillsammans med polis, väktare och kommunala tjänstemän

• Projektledning och samordning i fastighetsägarföreningar

• Framtagning och analys av anmälningsstatistik med detaljerade beskrivningar av brottsutveckling under längre tidsperioder i utsatta områden

• Trygghetsmätningar i form av enkäter i utsatta områden

  

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.

 • mellerud
 • oporten logo retina
 • Telge
 • Skelleftea kommun
 • stockholm the
 • stockholmshemprod
 • loga-ragfast
 • emmaboda
 • tmr stockholm
 • fastpartner-1
 • NCC logo
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • HUGEloggo
 • JarfallahusLogo352px
 • Botkyrkabyggen
 • LesseboHus logoCMYK
 • Barkehus
 • Peab
 • Sundbyberg FB Halm
 • 2d
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • Logo-saterbo 1
 • arvikafastighetsab
 • SaeBO-logo
 • Storfors Kommun
 • SB logo cmyk
 • Locum bla
 • havafast-logga
 • 1d
 • FastiJarva cmyk3
 • krokomsbostader
 • nynashamns
 • malmoe
 • olofstromshus
 • Tierpsbyggen logotype
 • riksbyggen
 • jarfalla logo
 • 1c
 • Stockholms stad logotyp svart
 • balder-logo
 • Logo Orsa
 • nybo-logga
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • stangastaden logga
 • rattvik logga
 • hudiksvallsbostader logotype
 • Logo-Hedemorabostader
 • Lekebergs Bostader
 • ncc logo
 • Boverket-logo-250
 • hudd logo fyrf sve
 • hultsfred logo